Partnerbericht

Jongeren creëren hun eigen kansen

Geen vaardigheden, geen drive, geen werk. Het komt vaak voor onder jeugd in Bangladesh. Veel jongeren blijven daarom afhankelijk van hun ouders. Vooral in kleine dorpen is de jeugd weinig gemotiveerd. Daardoor blijven ze in hun dorp hangen, zonder enig toekomstperspectief.

Om dit probleem aan te pakken, richtte VSO samen met 3 lokale partners jeugdclubs op in 24 dorpen. En met succes. Al 812 jongeren zijn lid, dit zijn er bijna 100 meer dan verwacht. Een deel van de leden kan via de club een vak leren. Dat van elektricien bijvoorbeeld, of chauffeur.

Technische vaardigheden die op meer vlakken in te zetten zijn, kunnen ze ook leren. De een leert bijvoorbeeld mobiele telefoons te repareren, de andere maakt zich de techniek van zonnepanelen eigen. Daarnaast kunnen de jongeren zich ook zakelijk ontwikkelen, bijvoorbeeld door het maken van een bedrijfsplan.

Die aanpak werpt vruchten af: een deel van de jongeren is direct na de opleiding een eigen bedrijfje gestart. En verdient nu het eigen inkomen.

Meiden doen ook mee
Dat ambitie niet uitsluitend een mannenzaak is in Bangladesh, blijkt wel uit de hoeveelheid meiden die deelnemen aan de jeugdclubs. Bijna 50% van de leden is vrouw. Vooral de opleiding solar-technologie is bij hen in trek. Een slimme keuze, omdat de verwachte banengroei in deze branche hoog is.

Successen
Binnen 3 maanden heeft 57% van de trainingsdeelnemers een baan gevonden of een eigen onderneming opgericht. VSO verwachtte dat jongeren na hun opleiding 3.500 taka per maand zouden verdienen. Maar meer dan 50% van de elektriciens verdient daar al minstens het dubbele van. Uiteindelijk streeft VSO ernaar driekwart van de 180 trainingsdeelnemers aan een baan te helpen. Zo daalt de jeugdwerkloosheid, worden de jongeren zelfredzaam en gaan de dorpen erop vooruit.

'Dankzij mijn financiële achtergrond en coachingsvaardigheden kan ik jongeren begeleiden bij het opstarten van een eigen bedrijfje of het vinden van een baan. Ik bereid de jongeren praktisch en mentaal voor op het ondernemerschap en voer gesprekken met potentiële werkgevers. Daarnaast creëren we meer werkmogelijkheden voor de jongeren, door ze te verbinden met lokale overheden.’ – Femke Dekkers, VSO-vakdeskundige in Bangladesh.

'Voordat ik met mijn opleiding startte, had ik enige ervaring maar geen certificaat. Mensen vertrouwden mijn werk niet en daardoor ben ik veel opdrachten kwijtgeraakt. Ik verdiende niet genoeg geld om voor mijn familie te kunnen zorgen. Mijn vrouw en zoon woonden daarom bij mijn schoonouders. Nu kan ik laten zien dat ik een gecertificeerd elektricien ben. Ik heb het druk en krijg moeilijkere klussen, waardoor ik minstens vier keer zoveel verdien als hiervoor. Mijn vrouw en zoon wonen inmiddels weer bij me. Dit maakt me erg gelukkig.’ – Hassan (28), gecertificeerd elektricien met een eigen onderneming.