Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Met het ontstaan van de Jeugdraad starten ook nieuwe samenwerkingsverbanden. In het beleidsplan 2002 kun je de hoofdlijnen van alle activiteiten en activiteiten-in-ontwikkeling vinden.
De Raad wil zich ontwikkelen tot gesprekspartner van de overheid en houdt zich het komende jaar met name bezig met: algemeen jeugdbeleid en jeugdparticipatie, onderwijs en sociale zaken, jeugdcultuur en vrije tijd, duurzame ontwikkeling, politieke jongerenparticipatie en internationale jeugdparticiatie.

Nationale Jeugdraad

Voor het maken van verhalen hebben we jouw steun nodig.

Ja, ik word vriend (€6 per maand)
njr1

Nationale Jeugdraad

Profielpagina