Journalistiek voor een eerlijke en duurzame wereld

Met het ontstaan van de Jeugdraad starten ook nieuwe samenwerkingsverbanden. In het beleidsplan 2002 kun je de hoofdlijnen van alle activiteiten en activiteiten-in-ontwikkeling vinden.
De Raad wil zich ontwikkelen tot gesprekspartner van de overheid en houdt zich het komende jaar met name bezig met: algemeen jeugdbeleid en jeugdparticipatie, onderwijs en sociale zaken, jeugdcultuur en vrije tijd, duurzame ontwikkeling, politieke jongerenparticipatie en internationale jeugdparticiatie.

Nationale Jeugdraad

njr

Nationale Jeugdraad

Profielpagina