Werk aan de wereld voor docenten

De afgelopen vijftig jaar hebben wij hard gewerkt aan de wereld en ons werk is helaas nog steeds nodig. Lerarenopleidingen in Afrika en Azië hebben snel tientallen docenten speciaal onderwijs nodig. Zij trainen toekomstige docenten in het lesgeven aan kinderen met leer-, ontwikkelings- en gedragsstoornissen op gewone scholen. Ook zoeken we basisschooldocenten die collega's kunnen opleiden. Geschikte mensen kunnen meteen twee jaar aan de slag in Mongolië, Cambodja, Vietnam, Malediven, Nepal, Zambia en Ruanda.

 

Van student naar specialist

Waren het in de jaren vijftig vooral net afgestudeerden die via VSO werkten, tegenwoordig zijn het zeer ervaren vakspecialisten. Het idealisme om iets nuttigs te doen is niet meer genoeg, kennis uitwisselen die ter plekke nog niet of onvoldoende aanwezig is des te meer. De banen bestrijken alle millenniumdoelen en variëren enorm: van marketing tot verpleegkundigenopleiders en van docententrainers tot hiv- en aids-deskundigen. Maar altijd werken deze mensen tegen een lokaal salaris en in dienst van lokale werkgevers. VSO-vakdeskundigen komen niet meer alleen uit het Westen, bijna een kwart bestaat uit Indiërs, Kenianen, Oegandezen en Filippino's. Gezamenlijk werken ze in 41 Afrikaanse en Aziatische landen. Sharing skills, changing lives.

 

Samenwerking met bedrijfsleven

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda. Aan de andere kant zien we de laatste jaren bij organisaties in ontwikkelingslanden een verdubbeling van de vraag naar kennis op het gebied van management (financieel, HR, organisatiekunde, IT). Deze kennis is voor hen essentieel om te kunnen voortbestaan, om te groeien en om hun werk effectiever en efficiënter te kunnen doen. VSO combineert werving van de juiste mensen en MVO via haar partnerschappen met een aantal grote Nederlandse en internationale bedrijven en instellingen. VSO heeft onder andere partnerschappen met Randstad, Shell en Accenture.

 

'Op grote en kleine schaal veranderen de mensen die via VSO werken hun gemeenschappen en onze wereld. VSO is een schoolvoorbeeld van wat wij hebben leren kennen als civil society.' Kofi Annan, voormalig Secretaris-Generaal van de Verenigde Natie, in zijn felicitatie aan VSO.

www.vso.nl

VSO nieuw

VSO Nederland

VSO werkt aan blijvende verandering door kennis en vaardigheden te delen in de armste gebieden van Afrika en Azië. Zo bouwen we aan …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer