Het IKV is een nauwe samenwerking aangegaan met Pax Christi. Dit leidde op 1 januari 2007 tot de oprichting van een gemeenschappelijke werkorganisatie IKV Pax Christi. Het IKV-bestuur en de ledenraad van Pax Christi zijn onder meer verantwoordelijk voor ontwikkeling van visie, bewaking van identiteit en verdieping van relaties met de kerkelijke achterban van respectievelijk IKV en Pax Christi. IKV en Pax Christi ondernemen ook zelfstandig activiteiten. Het IKV bestuur en de Pax Christi ledenraad toetsen op hoofdlijnen het beleid van hun gemeenschappelijke werkorganisatie IKV Pax Christi.

Jan Pronk (67) was voor de PvdA minister in vier kabinetten: Den Uyl, Lubbers III, Kok I en Kok ll. Ook was hij in verschillende functies werkzaam voor de Verenigde Naties, het meest recent als speciaal vertegenwoordiger voor Soedan (2004-2006). Jan Pronk kent het IKV vanaf de periode van oprichting in 1966.Tijdens de eerste vredesweken eind jaren zestig was hij één van de gezichten van de vredesbeweging. Ook als parlementariër, minister en VN-vertegenwoordiger onderhield hij intensieve contacten met het IKV en andere vredesorganisaties.

In september van dit jaar trad Pronk opnieuw op tijdens de jaarlijkse Vredesweek in de Utrechtse Janskerk, die werd gehouden onder het thema '40 jaar Vechten voor Vrede'.Hier liet hij al weten dat de vredesmissie in Afghanistan alleen succes kan hebben als het Westen bereid is onderhandelingen aan te gaan met vertegenwoordigers van de Taliban. "Je moet soms onderhandelen met partijen die zich gruwelijk misdragen, omdat er anders geen perspectief is op een blijvende uitweg uit een situatie van onderdrukking en geweld."

Pronk zegt zijn benoeming als voorzitter 'niet zelf gezocht' te hebben, "maar daar waar kerkelijke representanten een beroep om mij doen om het debat over vrede een nieuwe impuls te geven, ben ik beschikbaar". Pronk ziet een jonge generatie opkomen met een grote belangstelling voor internationale ontwikkelingen en vredesvragen. "Daar ligt een groot potentieel. De kerken en het IKV moeten de juiste vormen vinden om deze jongeren bij hun werkte betrekken", aldus Pronk.

Jan Pronk volgt Marijke van Grafhorst op die zeven jaar voorzitter is geweest van het IKV.

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer