Het afgelopen jaar zijn ruim 170 Nederlandse agrariërs en coöperatiedeskundigen namens Agriterra naar elders gevlogen om boeren én boerinnen vooruit te helpen. Dat varieert van een betere productie op het bedrijf en betere opslag van producten tot een sterkere positie in de markt en de samenleving. 135 boerenorganisaties en -coöperaties met gezamenlijk ruim 8 miljoen leden verspreid over 43 landen hebben zich door Agriterra verder kunnen ontwikkelen. Dit alles met het doel om een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkeling in die landen. In het vandaag verschenen rapport over 2012 geeft Agriterra inzicht in alle resultaten en kosten.
 

 
2012 was het jaar van de coöperaties, uitgeroepen door de Verenigde Naties. Agriterra heeft daar op veel manieren vorm aan gegeven bij haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. Onder andere door het organiseren van een studiereis voor coöperaties uit Peru naar Nederland en door het mede ontwikkelen van de online-cursus My.Coop (www.agriculture-my.coop) voor het managen van coöperaties.  

 
In 2012 heeft Agriterra voor elkaar gekregen dat in totaal 1,8 miljoen euro in de vorm van leningen beschikbaar kwam voor landbouwcoöperaties in Peru, Oeganda en Ethiopië. Ook zien we dat het aantal nieuwe of versterkte lokale boerengroepen, die de voorwaarde vormen voor ‘ondernemerschap aan de basis’ en voor betere dienstverlening door de organisaties waartoe de groepen behoren, is toegenomen: in 2012 kwamen er zo’n 3.000 groepen bij. 

 

Maar Agriterra blijft ook belangenbehartiging en lobby ondersteunen. Het afgelopen jaar hebben 14 landbouworganisaties voor elkaar gekregen dat de relevante autoriteiten hun voorstellen overnamen. Met name in India, Bolivia en Oost-Afrika zijn successen geboekt. Mede op basis daarvan heeft Agriterra onlangs een handleiding voor FACT (Farmers Advocacy Consultation Tool) ontwikkeld, die de nadruk legt op ledenconsultaties als basis voor goede belangenbehartiging. 

 
Van ruim 650.000 boeren, waarvan 44% vrouwelijke ondernemers, is in 2012 het inkomen toegenomen door de aanpak van Agriterra. De organisaties zijn sterker geworden in termen van hun representativiteit: een groep van 70 klanten van Agriterra heeft sinds 2010 een ledengroei van 20% geregistreerd. 

 
De Nederlandse agro-sector speelt een uitermate belangrijke rol bij het werk van Agriterra. De betrokkenheid van Nederlandse boeren en tuinders vertaalt zich in een praktische en effectieve manier om collega-agrarische ondernemers te ondersteunen. En ook het coöperatieve agrarische bedrijfsleven heeft grote bijdragen geleverd, die in het geval van FrieslandCampina ook in een Memorandum of Understanding zijn geformaliseerd. Daarnaast zijn er niet-coöperatieve bedrijven, zoals Koopmans Meel en het Noord-Hollandse uienbedrijf De Groot en Slot, die projecten succesvol maken dankzij hun ‘down to earth’ kennisoverdracht.

 
Voor alle voorbeelden en resultaten verwijzen we u naar het volledige verslag dat u kunt downloaden of bestellen op www.agriterra.org
 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer