Partnerbericht

Lancering nieuw programma “Issue Killers”

TheRockGroup (TRG) en KIT Royal Tropical Institute (KIT) starten een nieuw landelijk programma “Issue Killers” waarin zij de komende twee jaar 300 jongeren uit alle opleidingsrichtingen, van verpleegkundige tot econoom, de kans bieden om vernieuwende maatschappelijke campagnes op te zetten die relevant zijn voor hun toekomst.

Jongeren willen dat hun samenleving duurzaam en inclusief is. Dat is niet alleen normaal, het is van levensbelang omdat hun kwaliteit van leven bedreigd wordt door het gebrek aan actie op onderwerpen zoals ongelijkheid, klimaatverandering en het uitsterven van soorten.

Politiek en discussies in de media worden echter gevoerd door ouderen, het huidige politieke beleid is gericht op de korte termijn en de stem van jongeren komt onvoldoende aan bod bij ingrijpende beslissingen. Hierdoor ontstaan onnodige existentiële risico’s voor hun toekomst en die van toekomstige generaties.

Daarom wordt jongeren via het Issue Killers programma de mogelijkheid geboden om over dit type maatschappelijke vraagstukken een nieuw geluid te laten horen en concreet handelingsperspectief voor een duurzame toekomst te bieden. Op een confronterende en constructieve manier.
Tijdens het programma leveren jongeren in twaalf weken tijd campagnes af over (oplossingen voor) grote maatschappelijke vraagstukken die relevant zijn voor hun toekomst. Zij worden hierin begeleid door inhoudelijke experts van de initiatief nemende organisaties en door professionals uit de marketing- en reclamewereld van TBWA\NEBOKO en Fama Volat S.

Jongeren kunnen als geen ander hun eigen ouders en andere mensen van die generatie ter verantwoording roepen en leren tijdens dit programma hoe ze hun talenten op een positieve manier kunnen inzetten om maatschappelijke thema’s te agenderen en aan te pakken. Zelfs vandaag.
Er kan vanaf nu worden aangemeld voor het programma via www.issuekillers.nl

Issue Killers is een programma dat de komende twee jaar wordt uitgevoerd binnen het programma Maatschappelijke Diensttijd (MDT).