Sinds kort werkt vredesorganisatie IKV Pax Christi samen met islamitische mensenrechtenorganisaties in Marokko. De samenwerking bestaat uit ondersteuning van projecten om radicalisering van jongeren tegen te gaan. Ook zet IKV Pax Christi zich in voor de verdediging van de rechten van islamitische politieke gevangenen. 

Er is een lange traditie van vredesactivisten in het Midden-Oosten en Noord-Afrika die geweldloosheid vanuit islamitische teksten en tradities in de praktijk brengen. Veel activisten beklagen zich erover dat het Westen vooral aandacht heeft voor de extreme krachten in de regio, die zo versterkt worden ten koste van de vreedzame krachten in de islamitische wereld.

Een probleem is ook dat de begrippen vrede en geweldloosheid nu een negatieve connotatie hebben in de regio. In de context van het Midden-Oosten conflict en de geschiedenis van buitenlandse overheersing worden deze bij het grote publiek vooral geassocieerd met capitulatie en gehoorzaamheid. 

Rolmodellen zijn nu vooral strijders en militanten. Het concept van Jihad (ten onrechte vaak  vertaald als ‘heilige oorlog’) als een van de vijf zuilen van de islam wordt daarbij  gereduceerd tot de gewapende verdedigingsstrijd ten koste van de veel centralere ‘grote Jihad’ die gericht is op het spirituele en innerlijke van de gelovigen..  

Volgens sommige activisten is de uitdaging om vrede als een ‘strijd’ voor rechtvaardigheid en vrede te framen en geven zij de voorkeur aan de term ‘civiele Jihad’ in plaats van geweldloosheid.

IKV Pax Christi onderzoekt hoe het debat met islamitische activisten die zich inzetten voor vrede, mensenrechten en politieke hervormingen verder gevoerd kan worden.

De twee onderzoeken naar islamitisch vredesactivisme in het Midden-Oosten en Marokko zijn in opdracht van IKV Pax Christi uitgevoerd door Cynthia Petrigh (Libanon, Syrië en Jordanië) en Karin Austmann (Marokko).

Download hier het rapport Islamic Peace Movements – A field research in Jordan, Libanon and Syria. Download hier het rapport Islamic Peace Movements – A desk research on Morocco.

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer