Partnerbericht

Is een elektrische auto echt zo milieuvriendelijk?

Veel mensen kiezen ervoor om een elektrisch voertuig aan te schaffen omdat het een stuk vriendelijker is voor het milieu dan een brandstofauto. Toch zijn hier nogal wat vragen over. Sterker nog, er zijn zelfs mensen die vinden dat een elektrische auto helemaal niet zo milieuvriendelijk is. Dit is echt het eerste punt van kritiek op deze voertuigen, wat best logisch is. Elektriciteit wordt namelijk meestal opgewekt door de verbranding van fossiele brandstoffen. Hierbij komt CO2 vrij, wat je natuurlijk niet kunt negeren. De milieuvriendelijkheid van de elektrische auto zal dan ook uitgelegd worden in dit artikel.

Veel minder CO2 uitstoot
Elektriciteitscentrales zijn efficiënter dan automotoren. Met andere woorden, door de elektriciteit via het stroomnet te distribueren en hiermee elektrische auto’s op te laden dan zal je elektrische voertuig per kilometer maar verantwoordelijk zijn voor de helft van de CO2 die een diesel- of benzineauto uitstoot. Dit is ook het geval als de brandstofvoertuig erg zuinig is. Deze getallen houden bovendien rekening met de energie die de raffinage, winning en distributie van aardolie kost. In het Verenigd Koninkrijk geldt bijvoorbeeld dat alle elektriciteit die gebruikt wordt op een zomerse dag duurzaam is. In de winter gebruiken ze wel energie uit fossiele brandstoffen, waarbij kernenergie overigens gezien wordt als duurzaam. Toch is het nog maar de vraag of dit daadwerkelijk duurzaam is. Alsnog zijn elektrische auto’s vele malen milieuvriendelijker aangezien het veel minder CO2 zal uitstoten. Een elektrisch wagenpark is dan ook beter voor het klimaat dan een wagenpark dat bestaat uit traditionele voertuigen.

En de productie dan?
Als je milieuvriendelijkheid belangrijk vindt dan is een elektrische auto leasen dus zeker een goed idee. In het gebruik is het namelijk beter voor het milieu dan een brandstofauto, maar dit is niet het geval als je kijkt naar de productie. Het ICTT onderzocht dit onderwerp namelijk en kwam erachter dat het produceren van een elektrische auto voor een stuk meer CO2 belasting zorgt dan het produceren van een auto met verbrandingsmotor. De milieubelasting komt met name door de accu. Dit bestaat uit alle gebruikte energie vanaf de lithiummijn en de stroom die verbruikt wordt in de Chinese fabriek. Ook is meegenomen dat een auto een keer een nieuwe accu zal nodig hebben. Dit onderzoek komt wel uit 2015, sindsdien is de productie natuurlijk flink ontwikkeld. Ook weten we ondertussen dat de accu’s een langere levensduur hebben dan verwacht, terwijl ze ook nog eens gerecycled kunnen worden of ingezet kunnen worden voor de opslag van elektriciteit voor het stroomnet.

Nodige energie ligt een stuk lager
Wat daarnaast belangrijk is om te weten is dat de hoeveelheid energie die nodig is om een elektrische auto te bouwen vele malen lager ligt dan de energie die hij nodig heeft om te rijden tijdens zijn leven. Dit ligt in het geval van een auto met een verbrandingsmotor acht keer lager. Dat houdt dus direct ook in dat een elektrische auto nadat het al een paar gebruikt is voor het rijden de extra energie die nodig was voor de productie goedgemaakt heeft. De productie van een elektrisch voertuig is dus niet bepaald milieuvriendelijk te noemen, maar gelukkig maakt de vierwieler dit wel goed tijdens de levenscyclus. Ook hier deed ICTT een onderzoek naar. Hieruit blijkt dat een elektrische auto in zijn leven maar de helft uitstoot van een traditioneel voertuig. Hierbij heeft ICTT ook de winning van de delfstoffen, het rijden en de productie meegenomen in het onderzoek. Dit prikt dan ook de mythe door over dat elektrische auto’s helemaal niet zo milieuvriendelijk zijn, want onder de streep zijn ze dat wel degelijk.