Partnerbericht

Investeer in ondernemerschap bij Afrikaanse jongeren

BLOG. Wil internationale samenwerking daadwerkelijk bijdragen aan nieuw perspectief voor jongeren in Afrika, dan is het tijd voor focus en drastische keuzes. ICCO maakt er drie.

Afrika staat voor een uitdaging van buitengewone proporties. Jaarlijks zijn 18 miljoen banen nodig om de groeiende groep jongeren van werk te voorzien. Wil internationale samenwerking daadwerkelijk bijdragen aan nieuw perspectief voor jongeren in Afrika, dan is het tijd voor focus en drastische keuzes. ICCO maakt er drie.

Afrika is het jongste continent ter wereld. De helft van de bevolking in Afrika is jonger dan 25 jaar. Tot 2035 komen er jaarlijks een half miljoen vijftienjarigen bij.  Per jaar zijn 18 miljoen banen nodig om die groeiende groep jongeren van werk te voorzien.

ICCO geeft 3 keuzes voor nieuw perspectief jongeren in Afrika

Gebrek aan werkgelegenheid, aan mogelijkheden om te studeren en aan adequate sociale vangnetten dwingt jongeren om geld te verdienen met een laag loon of lage productiviteit. Of om hun geluk te beproeven en leven te wagen op gammele bootjes richting Europa. Traditionele ontwikkelingsprogramma’s spelen niet voldoende in op demografische ontwikkelingen. Om daadwerkelijk een doorbraak teweeg te brengen is moeten we focussen, en drastisch kiezen.

1.     Kiezen voor agribusiness: De landbouwsector in Afrika biedt een enorm potentieel dat nog nauwelijks is aangeboord. De vraag naar voedsel wereldwijd en de prijs van landbouwproducten is hoog. Volgens de Wereldbank heeft Afrika meer dan voldoende onontgonnen landbouwgebieden en waterbronnen om de landbouwsector te laten groeien. Nu is de gemiddelde leeftijd van een boer in Afrika 60 jaar.  Als jongeren de mogelijkheid krijgen zich hierin te ontwikkelen en agribusinesses te ontwikkelen, zal dit een enorm vliegwieleffect hebben ook voor andere sectoren.

Want een bloeiend landbouwbedrijf investeert in technologische vernieuwing en infrastructuur en stimuleert kwalitatieve vakopleidingen. En nodigt uit om de verwerkingsindustrie verder te ontwikkelen, waarin nog veel kansen liggen voor om lokaal waarde toe te voegen aan exportproducten. Met andere woorden: zet in op agribusinesses als katalysator voor economische groei.

2.     Kiezen voor ondernemerschap: jongeren moeten niet volgen, maar leidend worden. Zij zijn het die hun samenleving moeten vormgeven. We moeten bijdragen aan een beweging waarin zij zich emanciperen en zelfvoorzienend worden. Hun eigen keuzes maken, met respect voor hun tradities en (voor)ouders. Trainingen, coaching en opleidingen aanbieden en hen vertrouwen geven in hun eigen vermogen.

Kiezen voor ondernemerschap betekent durven kiezen voor investeringen in de kleine groep next generation farmers die de potentie heeft om hun ondernemerschap te verzilveren, en daarmee werkgelegenheid te kunnen creëren voor anderen. Impact creëren door de instroom van ontwikkelingsprogramma’s breed te houden en zoveel mogelijk landbouwers een brede basis mee te geven, maar verderop te trechteren.

3.     Kiezen voor jongeren: zij hebben de potentie en zijn geschikt en bereid tot het aangaan van het avontuur. Hun leercurve is vele malen hoger dan van ouderen. Zij snakken naar informatie over nieuwe technologie. En technologische vernieuwing met geodata biedt enorme nieuwe mogelijkheden voor productieverhoging, verhoogt de status van het beroep voor jongeren en sluit aan bij de praktijkkennis die de jongere generatie veelal in Afrika al heeft (gebruik smartphones etc.).

Inzet op alle fronten tegelijk

Een geïntegreerde benadering is nodig. Inzet op alle fronten tegelijk. Op korte termijn zorgen voor inkomen waar jongeren nu zo’n behoefte aan hebben. En tegelijk op lange termijn inzetten op sustainable agrifirms, rekening houdend met klimaatverandering en groei van de wereldbevolking. Inzet ruraal én urbaan: verstedelijking betekent meer vraag naar vers aangeleverd voedsel, maar minder beschikbaarheid van landbouwgrond in de nabijheid van steden. Daarom moet naast verbeterde infrastructuur in rurale gebieden, ook gekeken worden naar mogelijkheden van urban farming.

Op beter onderwijs dat zich richt op landbouw innovatie. Op toegang tot technologieën en innovatie, zoals het gebruik van ICT voor de voorspelling van het weer en smartphones voor zicht op regionale, nationale én internationale markten. Inzet op toegang tot financiële diensten, zodat jongeren de financiering kunnen krijgen die nodig is. Op het durven beschikbaar stellen van grants én investeringen. Op toegang tot verbeterde zaden, insecticiden en mest. Op stevige wetgeving en toegang tot land en hulpbronnen. En op een beter imago voor de landbouwsector. Een imago dat laat zien dat dit een bloeiende sector kan zijn, waar kansen liggen.

Focus op werkgelegenheid in landbouwsector voor Afrikaanse jongeren

Afrikaanse landen moeten zelf de lead en verantwoordelijk nemen voor programma’s die werkgelegenheid van jongeren bevorderen en de juiste randvoorwaarden – een goede enabling environment – scheppen. Maar internationale maatschappelijke organisaties, donoren en de private sector kunnen bijdragen met kennis, (investerings-)kapitaal en marktoegang.

Een paradigma shift. Dat is wat nodig is. Daaraan draagt ICCO bij dankzij jarenlange ervaring in het stimuleren van ondernemerschap. Door het inzetten van alle nodige instrumenten, als AgribusinessboosterTerrafina en Impactbooster. Wij roepen op tot een drastische focus op werkgelegenheid in de landbouwsector voor Afrikaanse jongeren. Zodat zij zich niet langer overbodig en kansloos hoeven te voelen. Maar daadwerkelijk kunnen zorgen voor demographic dividend voor hun samenleving.