Marjan Lucas: "Het volk van Pakistan heeft gesproken, de verkiezingsopkomst was weliswaar laag maar de uitslag helder en eensluidend: de zittende regering (de PML-Q van Pervez Musharraf) heeft een grote nederlaag geleden, de voormalige oppositie (de PPP van voormalig leider Benazir Bhutto, en de PML-N van Nawaz Sharif) is nu aan zet". Lucas ziet in de uitslag een verdere stap in het democratiseringsproces in Pakistan: "Dat is op zichzelf van fundamenteel belang voor het feit dat Pakistan een cruciale bondgenoot is in de internationale 'war on terror' en het streven naar democratie in de politieke regio."
 
Nu er een nieuwe regering moet worden gevormd is volgens Lucas vooralsnog niet met zekerheid te zeggen welke implicaties de verkiezingsuitslag heeft voor de internationale operaties in de regio.
 
Lucas: "Nawaz Sharif betoonde zich in het verleden een voorstander van islamistische wetgeving en feodale economie. Zijn partij, de Pakistan Muslim League-N, kreeg voor een belangrijk deel steun van de islamisten, met name na de oproep van de Jamaat-e-Islami, die zelf de verkiezingen boycotte, om op Nawaz Sharif's PML-N te stemmen.
 
De Pakistan People's Party PPP is daarentegen juist populair vanwege haar seculiere en socialistische imago. Het is zaak dat zich snel een sterke regering vormt, waarbij huidig President Musharraf een rol als 'Father of the Nation' wil, en vooralsnog moet, vervullen."
 
De uitslag van de verkiezingen kan betekenen dat Pakistan niet 'Balkaniseert' en uiteenvalt in verschillende delen, waar dan buitenlandse machten (zij het Al Qaida of het Westen, maar ook de Talibaan) haar greep op probeert te krijgen. Een sterke regering is ervoor verantwoordelijk dit scenario te voorkomen en stabiliteit in de regio te waarborgen.
 
Behalve voor stabiliteit in de regio in het algemeen, is een sterk Pakistan met name ook cruciaal voor het conflict over Kasjmir: het is zaak dat de vredesonderhandelingen met India die Pervez Musharraf tot voor kort hoog op zijn agenda had staan, met kracht voortgezet worden.
Een expliciete rol voor de Kasjmiri leiders en het volk van Kasjmir is daarbij doorslaggevend. Het feit dat Nawaz Sharif zelf van afkomst Kasjmiri is, is daarbij niet onbelangrijk, aldus Lucas.

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer