Utrecht, 7 maart 2012 – Over drie maanden, van 20-22 juni 2012 zal de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling (UNCSD), Rio +20, plaats vinden in Rio de Janeiro. Twintig jaar na de historische Earth Summit, zal de participatie van vrouwen en hun input op de thema’s en doelen van cruciaal belang zijn voor een succesvol resultaat. Als voorzitter van de Women’s Major Group presenteert internationale vrouwen- en milieunetwerk WECF aan de vooravond van Internationale Vrouwendag de prioriteiten van de “Women” voor de Rio +20 Zero Draft, waar op dit moment druk over wordt onderhandeld. (1)

Wereldwijd is 70% van de armen nog steeds vrouwen. Ook in Europa zijn het met name de alleenstaande vrouwen en moeders die het financieel het slechtst hebben. Economische ontwikkeling , van juist vrouwen en armen – is dan ook een van de belangrijkste thema’s van de Rio +20- top. Het internationale vrouwen en milieunetwerk WECF vertegenwoordigt vrouwenorganisaties wereldwijd in de voorbereidingen van de Rio +20- top. (2)

WAT STAAT ER OP HET SPEL? In juni 2012 zal de VN-conferentie over duurzame ontwikkeling worden gehouden in Rio de Janeiro, Brazilië.  Rio +20 komt 20 jaar na de historische Earth Summit van 1992, waar het kader werd gevormd voor duurzame ontwikkeling, op het gebied van zowel milieu, als sociale- en economische ontwikkeling.  
Sinds 1992 is duidelijk dat duurzame ontwikkeling alleen mogelijk is als vrouwen meedoen op grond van gelijkheid en met volledige participatie. Een van de belangrijkste thema’s van de Rio +20- top is dan ook de “groene economie” in de context van duurzame ontwikkeling en armoedebestrijding.

WAAROM IS RIO BELANGRIJK VOOR VROUWEN? Vrouwenrechten vormen de kern van de mensenrechten. Slechts een klein deel van de mensheid profiteert van het huidige economische systeem, en met name vrouwen worden vaak aan hun lot overgelaten. Onbetaalde arbeid van vrouwen in de vorm van zorg en voedselvoorziening vormt voor vele landen de ruggengraat van hun economie. In sommige landen maakt onbetaalde arbeid van vrouwen tot 50% van het BNP uit.

“Vrouwen moeten niet worden buitengesloten: we willen dat overheden ambitieuze doelstellingen vaststellen voor groene banen voor vrouwen”, zegt Sascha Gabizon, directeur van WECF “een streefcijfer van 40% is een goed begin!” Maar al te vaak worden vrouwen vergeten bij investeringen, met name in ontwikkelingslanden. De Wereldbank bevestigt in het “World Development Report” van 2010, dat investeren in vrouwen meer aan ontwikkeling bijdraagt dan investeren alleen in mannen.

WECF is van mening dat de ‘groene economie’ het welzijn van iedereen moet ondersteunen. De kwetsbaren en armen hebben rechten nodig om hun levens en bestaansmiddelen te beschermen. Ze kunnen niet alleen vertrouwen op marktwerking – want op de markt wint de kapitaalkrachtigste. Een ‘Groene Economie’ moet zich inzetten voor sociale rechtvaardigheid en gelijke kansen.

De Women’s Major Group en WECF vragen dan ook  regeringsonderhandelaars om zich op de Rio +20- top in te zetten voor het volgende:

  1. Ambitieuze doelstellingen van ten minste 40% van de nieuwe “groene banen” voor vrouwen.
  2. Een wereldwijd “basisinkomen voor vrouwen”, van ten minste 1 dollar per dag, zodat op deze manier het Millennium Development Goal 1 direct kan worden bereikt!
  3. Een VN Hoge Commissaris voor de Toekomstige Generaties, om de belangen van onze kinderen en kleinkinderen te beschermen, met genoeg macht om een ​​moratorium op risicovolle technologieën als geo-engineering, nanotechnologie of synthetische biologie in te stellen.

Sascha Gabizon, directeur van WECF, stelt: “Vandaag de dag is 70% van de armen vrouw. Als we elkaar over 20 jaar ontmoeten tijdens Rio +40 top, laten we er dan in ieder geval voor zorgen dat deze flagrante ongelijkheid niet meer bestaat “.

(1) De onderhandelaars zijn al bezig met het opstellen van de verwachte verplichtingen en resultaten van de Rio +20- top. Zie ook: http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=104

 

(2) De UNCSD werken met negen zogenaamde “grote groepen”, die het maatschappelijk middenveld vertegenwoordigen, met inbegrip van oa “Vrouwen”, “Inheemse volkeren” en “Jeugd”. Als organisator van de Women’s Major Group doet WECF er alles aan de prioriteiten van de vrouwen onder de aandacht te brengen van de onderhandelaars.

—– EINDE PERSBERICHT —–

Voor meer informatie over vrouwen de activiteiten en UNCSD proces:

Official UN Rio+20 website, Women’s Major Group page: http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?menu=104

Interactive site for women and Rio+20: http://women-rio20.ning.com/

Women’s Major Group Women’s Priorities for Rio+20 Zero Draft:  http://www.wecf.eu/english/articles/2012/03/rio20-women_zerodraft.php

Of neem contact op:
Chantal Van den Bossche, WECF: chantal.vandenbossche @ wecf.eu, mob: +0,031-+6.2812 9992
WECF: +31 (30) 23 10 300
Website: www.wecf.eu

WECF is een netwerk van ruim 120 vrouwen- en milieuorganisaties in 40 landen in Europa en de EECCA regio (Oost-Europa, Kaukasus en Centraal-Azië) die gezamenlijk werken aan duurzame ontwikkeling, bescherming van gezondheid en milieu en armoedebestrijding. Met ons projectwerk ontwikkelen we praktische en betaalbare oplossingen op het gebied van chemicaliën, sanitatie, energie en voedselproductie. Met ons beleidswerk brengen we de perspectieven van vrouwen & kinderen voor het voetlicht op Europees, VN, nationaal en internationaal niveau.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer