Partnerbericht

Internationale conferentie jongeren en geweld

De focus ligt daarbij op een vergelijking van de situatie in Nederland en in Midden Amerika. Beoogde deelnemers zijn vertegenwoordigers van ministeries, gemeentebesturen, politie, onderwijsinstellingen, jeugdrechters, ontwikkelingsorganisaties, jongerenorganisaties en internationale instellingen.

De inzet is om ideeën, gedachten en praktijkervaringen uit te wisselen over repressie en preventie van het geweld door (al dan niet georganiseerde) jongeren,  over de bescherming van jongeren en de reïntegratie van ex-delinquente jongeren en jeugdbende-leden. Ook worden resultaten van onderzoeken besproken en geanalyseerd. Download op onze website meer informatie en het aanmeldingsformulier: www.cordaid.nl Of klik op de link aan de linkerkant.

www.cordaid.nl