Partnerbericht

Internationaal Loonwijzer-onderzoek: Werkende vrouw maakt langere dagen voor minder geld

Wel is het zo dat hoe ontwikkelder de economie en hoe minder traditioneel de samenleving, des te kleiner de loonverschillen m/v worden. In Nederland is die bijvoorbeeld gemiddeld 16 procent, in Denemarken slechts 9 procent. Aan de onderkant zit een land als India, waar werkende vrouwen gemiddeld 36 procent minder verdienen dan hun mannelijke beroepsgenoten voor werk van vergelijkbare kwaliteit.

Naast dit stabiele patroon ontwikkelt zich een groeiend bewustzijn onder vrouwen van deze scheve situatie en neemt hun onvrede daarover toe. Want na de werkdag nemen ze dan ook nog eens uren in de huishouding voor hun rekening, anders dan de meeste mannen met een baan. Met deze traditionele rolverdeling gaan steeds minder werkende vrouwen akkoord, zo blijkt uit het vergelijkende Loonwijzeronderzoek ter gelegenheid van internationale Vrouwendag op 8 maart.

Het rapport maakt ook duidelijk dat de heersende loonongelijkheid niet verklaard kan worden doordat vrouwen door de bank genomen minder bekwaam of lager opgeleid zouden zijn dan mannen.

De loonkloof-analyse heeft betrekking op 11 landen, verspreid over Europa, Zuid-Amerika en Azië). De mate van tevredenheid heeft betrekking op 37 landen wereldwijd)

Download op wageindicator.org het rapport The Gender Gap. A comparative analysis of wages in times of recession.