Partnerbericht

Inter Access zet IT-consultants in voor Afrika

Inter Access zal gedurende een jaar deelnemen aan verschillende door IICD geïnitieerde projecten in Burkina Faso, Ghana, Oeganda, Tanzania en Zambia. De ondersteuning door IT-consultants van Inter Access zal variëren van het geven van workshops en trainingen tot en met onderzoek en consultancy. Zo zal Inter Access in Oeganda betrokken worden bij strategische en technische adviezen aan informatiecentra en de ontwikkeling van web portals.

Van oudsher zijn de overheden in de meeste Afrikaanse landen centraal georganiseerd. De laatste jaren voltrekt zich een veranderingsproces waarbij verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar een decentraal niveau worden verschoven. Niettemin is de kloof tussen burger en overheid nog groot. Vooral in dunbevolkte landelijke gebieden hebben burgers weinig tot geen toegang tot overheidsdiensten. ICT kan bijdragen aan de oplossing van dit probleem.

Voor IICD is het logisch te kiezen voor samenwerking met een ICT-dienstverlener als Inter Access. Het bedrijf heeft zich de laatste jaren sterk geprofileerd binnen de Nederlandse overheidssector met de thematische aanpak 'Andere overheid'. Hierbij fungeert ICT als instrument voor de ontwikkeling van een meer vraaggestuurde en klantgerichte overheid. Inter Access heeft ruime ervaring met het adviseren, ontwikkelen en implementeren van ICT-oplossingen bij de rijksoverheid en diverse gemeenten. 

De publiek-private samenwerking biedt beide partijen veel voordelen. Voor IICD is de bijdrage van Inter Access van groot belang voor het oplossen van strategische vraagstukken op het gebied van e-Governance in de landen waar het actief is. Hoewel IICD veel ervaring en kennis heeft van ontwikkelingsvraagstukken binnen het onderwijs, de landbouwsector, de gezondheidszorg en de publieke sector, ontbreekt het IICD aan zeer specialistische kennis voor het oplossen van specifieke (technische) vraagstukken.

Inter Access verwacht door de samenwerking met IICD een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de innovatie in de publieke sector in de Afrikaanse landen. Lex Tange, lid Hoofddirectie van Inter Access, zegt: "Met plezier hebben wij deze samenwerking gestalte gegeven. Het is voor ons belangrijk om naast onze zakelijke dienstverlening ook iets op maatschappelijk vlak te betekenen. Onze professionals werken hier graag aan mee en het geeft een  diepere betekenis aan wat zij normaliter aan werkzaamheden uitvoeren. Het geeft ook inhoud aan de cultuur, waarden en normen van Inter Access."

 

www.iicd.org

www.interaccess.nl