Na bijna 3 jaar noeste arbeid is het zover. In het Internationale Jaar van de Coöperaties is de website www.agriculture-my.coop gelanceerd en daarmee de my.coop trainingmodules voor coöperaties.  Dit zijn vier training modules voor het opzetten en managen van coöperaties,  klaar om gebruikt te worden door bestuurders en staf van coöperaties en trainers. Daarnaast is er een trainershandboek specifiek voor trainers. Voor de boerencoöperaties die weinig of geen toegang hebben tot internet, maar wel een mobiele telefoon hebben, is er zelfs een toolkit ontwikkeld voor de mobiele telefoon.


 


My.coop is ontwikkeld door Agriterra samen met ILO, KIT, WUR/CDI en diverse andere partijen. Coöperaties over de hele wereld kunnen het materiaal gratis gebruiken. Op 26 en 27 januari werd my.coop officieel gelanceerd in Turijn in samenzijn van de betrokken partners en geïnteresseerde organisaties zoals FAO en het World Food Programme.


 


De totstandkoming van my.coop gaat terug naar de jaren 70-80, met de ontwikkeling van het zogenaamde ‘MATCOM’ materiaal. ILO had trainingmodules ontwikkeld die stap voor stap managers en leiders van coöperaties begeleidden in hun werk. In al die jaren werd dit materiaal intensief gebruikt, met name in Afrika, Azië en Latijns Amerika. Na 30-40 jaar was dit materiaal toe aan een revisie. ILO zocht hiervoor partners en vond die bij onder andere Agriterra. Agriterra leverde de kennis en ervaring aan coöperaties en boerenorganisaties wereldwijd, WUR en KIT de nieuw ontwikkelde kennis over coöperaties en ILO de langjarige ervaring met het trainen van coöperaties. De gezamenlijke inspanning heeft geleid tot een nieuwe mix. Een trainingsproduct voor coöperaties dat aansluit op hun hedendaagse behoeften en dat gebruikmaakt van moderne communicatiemiddelen.


 


Het materiaal staat op de website www.agriculture-my.coop en is voor iedereen gratis beschikbaar. Op deze manier kunnen wereldwijd coöperaties hiervan profiteren. Trainers in spé kunnen online een training te volgen (‘leren op afstand’) en daarmee gecertificeerd my.coop trainer te worden en zo coöperaties begeleiden bij het leermateriaal.


 


Agriterra gaat aan de slag met dit materiaal om de coöperaties waarmee we samenwerken verder te versterken. De achterban van Agriterra (NCR, LTO, NAJK, SSVO) kan een rol spelen in het trainen en begeleiden. Wilt u trainer worden of hier meer informatie over, dan kunt u contact opnemen met Marly Boonman, AgriPoolmanager (boonman@agriterra.org). Met behulp van het netwerk aan coöperaties waarmee Agriterra samenwerkt, kunnen we de trainingmodules verder ontwikkelen en toespitsen op de situatie en het land waar de coöperaties werken. Daarmee hopen we dat de modules steeds beter worden en bijdragen aan duurzame boerencoöperaties wereldwijd.

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer