Partnerbericht

Informatiebijeenkomst Peace Brigades International

PBI traint internationale vrijwilligers die worden uitgezonden om mensenrechtenverdedigers te beschermen. De inzet van mensenrechtenverdedigers is van cruciaal belang voor de naleving van de rechten van de mens en het versterken van een vitale ‘civil society’ in landen tijdens of na een conflict.

PBI werkt uitsluitend op aanvraag van lokale organisaties en begeleidt momenteel ruim 43 civil society organisaties, die werken aan gerechtigheid en wederopbouw, waaronder vrouwenrechtenorganisaties, boerenorganisaties, milieuorganisaties, journalisten, advocaten en vredesgemeenschappen en vluchtelingen (IDP’s).

PBI is als organisatie erkend door de Verenigde Naties en op dit moment werkzaam in Colombia, Mexico, Guatemala, Indonesië en Nepal.

PBI Nederland houdt een informatie avond over wat het betekent om te worden uitgezonden als vrijwilliger. De avond is bedoeld voor mensen die willen werken bij een project maar ook voor mensen die in Nederland willen bijdragen.

Wanneer: Donderdag 16 september 2010

Tijd: 19.30 tot uiterlijk 22.00

Waar: De Kargadoor, Oude Gracht 36, 3511 AP Utrecht

Voor vragen en/of opgave: tot en met 13 september via pbi.trainingsgroep@gmail.com o.v.v. informatieavond.

Uitzendduur: 12-15 maanden, afhankelijk per project

Functie- / Taakomschrijving

 • Internationale begeleiding van mensenrechtenactivisten en aanwezigheid in vredesgemeenschappen
 • Rapporteren over de situatie van de mensenrechten van de begeleide organisaties
 • Mede zorgdragen voor wereldwijde verspreiding van deze informatie
 • Opbouwen van een steunnetwerk
 • Contact onderhouden met de officiële autoriteiten, VN en diplomatieke corps in de projectlanden
 • Organiseren, samen met lokale partners, van workshops en andere activiteiten rondom Peace Building (Indonesia Project)

Functievereisten

 • Uitstekende beheersing van de Spaanse taal voor Colombia, Mexico en Guatemala, en de Engelse taal voor Indonesië en Nepal, met de bereidheid voorafgaand aan uitzending de Indonesische taal voor Indonesië, dan wel Nepali voor Nepal te leren.
 • Bij voorkeur NGO-ervaring, bijvoorbeeld in de sociale- of mensenrechtensector
 • Flexibel, zelfstandig, stabiel en stressbestendig.
 • Diplomatieke en onpartijdige houding tonen in conflictsituaties.
 • Voorkennis van het conflict in het projectland is een pre.
 • Een teamwerker zijn.

  Standplaats
  Afhankelijk van o.a. kennis, interesse en nationaliteitenspreiding over de diverse teams in een projectland. Colombia heeft 4 teams: in Bogotá, Medellin, Barrancabermeja en Uraba.  Mexico heeft 2 teams: in Mexico-stad (D.F.) en Guerrero. Guatemala heeft 1 team, in Guatemala-City. Indonesië heeft 3 teams: in Jakarta en in West Papua (Jayapura en Wamena). Nepal heeft een team in de hoofdstad Kathmandu en in Gulariya.

  Arbeidsvoorwaarden
  Peace Brigades International is een internationale vrijwilligersorganisatie. De organisatie biedt kost en inwoning, maandelijks zakgeld en een tegemoetkoming in vakantiegeld, een ziektekostenverzekering, onkostenvergoeding van werkgerelateerde kosten, reiskostenvergoeding van en naar het projectland en een startbedrag voor terugkeer in eigen land. Bij terugkomst zorgt PBI Nederland voor mentale nazorg en ondersteuning.

  Alle projecten hebben een eigen sollicitatie- en trainingsprocedure. Meer informatie hierover is te vinden op de website www.peacebrigades.nl en www.peacebrigades.org

pbi.trainingsgroep@gmail.com

www.peacebrigades.nl

www.peacebrigades.org