Partnerbericht

Informatie avond voor mensenrechten beschermers

PBI vrijwilligers gaan alleen naar plaatsen waar zij gevraagd worden. Een verzoek kan komen van een organisatie, maar ook van individuele mensen die bezorgd zijn over de situatie in een bepaald gebied. In een uitvoerig onderzoek naar het conflict, de politieke, sociale en economische context van het gebied wordt bekeken of de aanwezigheid van PBI een positief effect kan hebben. De PBI teams bevinden zich midden in het conflictgebied en van daaruit onderhouden zij contacten met de lokale organisaties, de internationale gemeenschap, de autoriteiten en een breed politiek netwerk. Afhankelijk van het project en de actuele situatie varieert de manier van werken in de projecten. Over het algemeen zijn er drie verschillende programma's waarmee wordt gewerkt: Beschermende Begeleiding, Peace Education en Observaties/Analyses/Rapportages.

 

Ons werk heeft een cumulatief effect. De aanwezigheid van PBI draagt bij aan de mogelijkheden van de mensenrechtenverdedigers (MRV) en hun organisaties en werkt zo door in de gemeenschappen om hen heen. Mensen die het meest getroffen worden door de conflicten worden ondersteund in hun rechten en er wordt bijgedragen aan het zoeken naar een duurzame oplossing voor de conflicten in onze projectlanden.

PBI is van een vrijwilligersorganisatie en biedt kost en inwoning, maandelijks zakgeld en een tegemoetkoming in vakantiegeld, een ziektekostenverzekering, reiskostenvergoeding naar standplaats, vergoeding van gemaakte onkosten voor het volgen van de voorbereidende Europese training na acceptatie door het projectcomité, vergoeding van vaccinaties en visum.
Bij terugkomst zorgt PBI Nederland voor nazorg en advies bij de aanvraag van een eventuele uitkering en verzekering.