Partnerbericht

Indonesische mensenrechtenactivisten in Nederland

PBHI werkt sinds november 1996 aan de promotie en bescherming van mensenrechten in heel Indonesië. Peace Brigades International beschermt de leden van PBHI sinds 2005 vanwege rechtszaken met betrekking tot mensenrechtenschendingen in West Papua. Ook de zogenoemde Abepura case 2000.

Op aanvraag vergezellen PBI vrijwilligers mensenrechten verdedigers en -organisaties die met geweld worden bedreigd. Schenders van mensenrechten ervaren PBI waarnemers als het oog van de wereld en schrikken ervoor terug om geweld te plegen.
 
PBI werkt veel samen met Amnesty International. In 2001 won PBI de Martin Ennals Award voor mensenrechtenverdedigers en werd PBI genomineerd voor de Nobelprijs voor de Vrede.
 
PBI Nederland
www.peacebrigades.nl
infopbi@antenna.nl
020-2400331
06-16498221