Partnerbericht

Indiase bedrijfsleven doet te weinig aan ‘positieve discriminatie”

Twee weken geleden vroeg minister Wasnik in een brief aan de Minister President om op hoog niveau met de werkgeversorganisaties en diverse ministeries een bijeenkomst te beleggen om vaart te zetten achter de activiteiten om Dalit en Adivasi jongeren meer kansen in het bedrijfsleven. In een aparte notitie herinnert Wasnik Mammohan Singh aan het regeringsprogramma van de huidige United Progressive Alliance (UPA) coalitie waarin staat dat "de UPA regering onmiddellijk een nationale dialoog met alle politieke partijen, het bedrijfsleven en andere partijen zal starten hoe het particuliere bedrijfsleven het beste tegemoet kan komen aan de verwachtingen van Dalit en Adivasi jongeren".

Het Ministerie van Wasnik laat weten dat ofschoon een aantal bedrijven een gedragscode voor ‘affirmative action’ (‘positieve discriminatie’) heeft aangenomen, dit nog niet vertaald is in werkelijke stappen vooruit. Werkgeversorganisaties als de Confederation of Indian Industry (CII), Assocham en FICCI hebben nog nauwelijks informatie verstrekt hoeveel Dalit en Adivasi jongeren daar daadwerkelijk van hebben geprofiteerd. Een voorbeeld van het gebrek aan interesse is het mislukken van een programma uit 2008 dat fiscale voordelen beloofde aan bedrijven die produceren in districten met een bevolking van meer dan 40% Dalit en Adivasi. Het programma was in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven zelf opgezet.

CII, Assocham en FICCI hebben wel een aantal stappen gezet om de vaardigheden van de jongeren te bevorderen, maar het aantal van hen dat van de beroepstraining heeft geprofiteerd is nogal marginaal, zegt de notitie van Wasnik’s ministerie. Ook laat het Ministerie weten dat onder meer FICCI nog steeds niet heeft laten weten hoeveel bedrijven daadwerkelijk codes voor positieve discriminatie hebben aangenomen. Ook hebben bedrijven in hun jaarverslagen nog steeds niet aangegeven hoeveel Dalits en Adivasi ze hebben aangenomen.  De werkgeversorganisaties zouden ook een ombudspersoon aanstellen om de naleving van de vrijwillige gedragscodes in beeld te brengen. Alleen FICCI heeft dat tot nu toe gedaan.

De Indian Express rapporteerde onlangs over een ‘kastentelling’ die de CII recent onder haar 8.250 leden heeft gehouden die in totaal 3.5 miljoen werknemers in dienst hebben. Deze liet een grote kloof zien tussen het aandeel Dalit en Adivasi medewerkers in hun bedrijf en hun aandeel in de totale bevolking. Zo hebben bij CII aangesloten werkgevers in Maharashtra en Gujarat slechts 5 resp. 9 procent Dalits en Adivasi in dienst, terwijl deze 22 en 23 procent van de totale bevolking uitmaken. In de deelstaten Tamil Nadu, Andhra Pradesh en Kerala ziet de situatie er beter uit. Daar ligt het aantal Dalits en Adivasi in de bij de CII aangesloten bedrijven rond hun percentage van de bevolking. Overigens zegt dat laatste nog niets over de posities die ze in de bedrijven bekleden.. Daarover zijn geen cijfers voorhanden.

Bron: Indian Express, 19 januari 2011 en 17 februari 2011