Partnerbericht

India Nu 190 (maart-april) is nu verkrijgbaar!

 Meer dan twee jaar na de grootschalige antichristelijke rellen door hindoe-nationalisten in de regio Kandhamal vrezen christenen nog altijd voor aanslagen op hun leven. De hindoe-nationalisten prediken dat hindoes de natie zijn. Christenen zouden niet gelijkwaardig zijn aan hindoes. ‘Harmonie tussen de gemeenschappen is niet waarnaar wordt gestreefd. Het doel is de hindoeïseringvan India.’


De Congrespartij vierde eind 2010 haar 125-jarig bestaan. Maar het was niet alleen maar feest. Problemen als corruptie en verdeeldheid binnen de partij kwamen ook aan bod. Dat was ook hoognodig, omdat zij een gevaar vormen voor de stabiliteit van de nationale regering. Oplossingen zijn niet direct in zicht.


Nu water in India schaarser wordt, zijn dalits steeds vaker mikpunt van discriminatie bij gemeenschappelijke waterpompen of -putten. In de afgelopen twee jaar werden in India zeker veertien dalits gedood bij conflicten om water. Gelukkig zijn er ook succesvolle activiteiten die er toe leiden dat dalits niet worden achtergesteld en conflicten uitblijven.


Na een tien jaar durende campagne legden een miljoen balmiki vrouwen, de dalits onder de dalits, hun bezems en schepjes waarmee ze droge toiletten schoonveegden, voorgoed neer. Verslag van een succesvolle beweging.


In de fotoreportage van Jakob Carlsen wordt het gezicht van ‘onaanraakbaarheid’ in beeld gebracht.


Het aantal Indiase restaurantsin Nederland is de afgelopen tien tot vijftien jaar sterk toegenomen. Toch zijn ze niet allemaal even succesvol. Hoe onderscheiden al die restaurants zich van elkaar en wat is het geheim van Mother India?


 Verder de vaste rubrieken zoals de fotoreportage, India Toen, Nieuws in het Kort, de culturele agenda en een gesprek over het dagelijks leven van een van de miljard Indiërs in One in a billion.


India Nu kan worden besteld via 030-2321340 en via de website www.indianet.nl (onder ‘Tijdschrift India Nu’).Losse nummers kosten €4,50 inclusief porto.


Abonnee worden? Meldt u aan via het formulier op de website www.indianet.nl, onder Tijdschrift India Nu.


India Nu heeft nu ook een pagina op facebook. Zoek in facebook op ‘India Nu’ en word vriend!

 
 


 


www.indianet.nl