De SER-commissie ziet volop uitdagingen: 

  • Het aantal ondernemingen met beleid voor duurzaam inkopen kan verder omhoog.
  • Voorlichting over en hulp bij ontwikkeling van beleid voor duurzaam inkopen kan beter. Er is veel behoefte aan meer informatie over duurzaam inkopen.
  • De sociale dimensie van duurzaamheid verdient meer aandacht: veel (kleinere) bedrijven zijn onbekend met fundamentele arbeidsnormen van de ILO en de OESO-richtlijnen.
  • De kloof tussen daadwerkelijk beleid en rapportage moet verder worden verkleind.

MVO niet langer vrijblijvend

De sociale partners in de Sociaal Economische Raad, ondernemen verschillende activiteiten om de implementatie te bevorderen. Het bewustzijn groeit dat MVO tegenwoordig een vanzelfsprekend onderdeel is van het  ondernemen, of dat zou moeten zijn.

De SER-commissie IMVO bestaat uit vertegenwoordigers van overheid, werkgevers en werknemers (waaronder het CNV) en onafhankelijke leden. De voorzitter van Nationaal Contact Punt (NCP) van de OESO-richtlijnen en directeur MVO Nederland zijn adviserende leden. 
 
Meer

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer