Partnerbericht

Impact maken met een eco busje

Wil je ook iets doen met je talent, maar heb je weinig geld? Lees het verhaal van eco nomade en onderneemster Jorien Timmers. Zij heeft verschillende uitdagingen doorstaan en is nog steeds van betekenis in haar leven. Sterker nog, haar passie voor het eco project is alleen maar sterker geworden, zelfs als er weinig geld is.

Ontmoet Jorien Timmers, initiatiefneemster van het project “Eco Bus America”, dat ze in heel Latijns-Amerika uitvoert. Het project heeft als doel mensen bewust te maken van het milieuprobleem dat wordt veroorzaakt door ons overmatig gebruik van plastic. Ze bezoekt scholen (kinderen vanaf 7 jaar) bedrijven en universiteiten om lezingen en workshops over dit onderwerp te geven. Zelf leeft Jorien sinds enkele jaren zonder plastic en in haar lezingen laat zij naast de problematische kant van het probleem, ook de oplossingen zien. Op deze manier is Jorien een inspirerend voorbeeld hoe je van betekenis kan zijn in je leven.

Het project ‘Eco Bus America’ zet zich in voor educatie op het gebied van milieuproblemen, waarbij de focus vooral ligt op de problemen die veroorzaakt worden door het overmatig gebruik van plastic in onze huidige maatschappij. Het doel van dit project is bewustzijn hierover creëren onder de mensen. Jorien wil volwassenen en kinderen op een leuke en toegankelijke manier bewustmaken van het feit dat wij zélf in ons dagelijks leven héél véél tegen milieuproblemen kunnen doen. Dit begint door ons bewust te worden van de impact die onze eigen dagelijkse gewoonten hebben op onze planeet en doormiddel daarvan in te gaan zien welke gewoonten wij in ons dagelijks leven milieubewuster kunnen maken.