Met de iMPACT Booster bundelen zes organisaties hun krachten. ICCO Cooperation, New World Campus, Woord & Daad, 1%Club, Wilde Ganzen en Nyenrode Business Universiteitbieden kennis, netwerken en financiële ondersteuning aan vernieuwende ondernemers in opkomende economieën.

Walter aan de Wiel is de drijvende kracht achter de iMPACT Booster: “Business acceleratie is een aanpak die is ontstaan in de IT sector in Silicon Valley, Amerika. Bedrijven als Dropbox en AirBNB zijn uit dit soort programma’s ontstaan.” iMPACT Booster zet dezelfde aanpak in, maar richt zicht volledig op bedrijven met een innovatie die zal bijdragen aan het verbeteren van de landbouw in opkomende markten. Aan de Wiel: “Baanbrekende innovaties zijn nodig om bijvoorbeeld de kwaliteit en kwantiteit van de oogst te verhogen, meer en betere lokale voedselverwerking te realiseren en blijvend voldoende water voor landbouw beschikbaar te maken. Wij zijn er van overtuigd dat ondernemers een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan gezond en betaalbaar eten wereldwijd.” 

De tien ondernemers met de beste innovaties worden in december geselecteerd. Doekle Terpstra onderdeel van de selectiecommissie: “Innovatie in de landbouwsector in opkomende markten is van groot belang voor het welzijn van lokale boeren en om lokale voedselzekerheid te waarborgen”.

In een traject van vijf maanden krijgen de ondernemers de kans om een marktintroductie voor te bereiden in het land waarin ze willen opereren en een netwerk van klanten en business partners op te bouwen. De ondernemers worden ondersteund door een netwerk van mentoren en deskundigen van de betrokken organisaties. Naast deze ondersteuning en toegang tot netwerken, ontvangt het bedrijf trainingen, een investering van 10.000 euro en vliegtickets. Aan het eind van de vijf maanden zal de ondernemer zijn bedrijf pitchen voor een groep geïnteresseerde impactinvesteerders op Demo Day. 

Een van de initiatiefnemers is Jaap Jan Verboom van ICCO, die zelf jarenlang in Oeganda woonde en werkte: “Onderdeel van de vijf maanden, is een unieke ‘boost camp’ in het land waar de ondernemer aan het werk wil. Tijdens deze validatiefase werkt een lokale bedrijfsexpert, van een van de zes betrokken clubs, hands-on mee in het bedrijf. Deze personen kennen de markt en lokale gebruiken als geen ander. Zij openen nieuwe netwerken, helpen een lokaal distributienetwerk opzetten en nog belangrijker de eerste klanten aan boord te krijgen.”

Iedereen kan zich tot 30 november inschrijven voor het accelerator programma via www.impactbooster.com.

logo_icco_rgb_1200px_0

ICCO

ICCO is de Interkerkelijke organisatie voor ontwikkelingssamenwerking. Wereldwijd geven wij financiële steun en advies aan lokale …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer