Partnerbericht

Impact van het alternatieve ritueel voor meisjesbesnijdenis

Meisjesbesnijdenis is een hardnekkige traditie die bij veel nomadische gemeenschappen de overgang van meisje naar vrouw markeert. Om ervoor te zorgen dat meisjes niet besneden worden heeft Amref Flying Doctors, de grootste Afrikaanse gezondheidsorganisatie, samen met de Masai  in Kenia en Tanzania een alternatief ritueel bedacht waarin de pijnlijke besnijdenis is vervangen voor onderwijs. Hoe het nu gaat met de meisjes die 5 tot 10 jaar geleden een alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis hebben doorlopen, is in kaart gebracht in de Impact Studie. De resultaten zijn erg positief.

Wereldwijd zijn 300 miljoen meisjes en vrouwen het slachtoffer van besnijdenis en ieder jaar lopen ruim 4 miljoen meisjes het risico om besneden te worden. In steeds meer landen is meisjesbesnijdenis verboden. Ook in Kenia. Toch worden daar ook nu nog meisjes besneden en op jonge leeftijd uitgehuwelijkt. Enerzijds omdat het een eeuwenoude praktijk is en men onvoldoende geïnformeerd is over de schadelijke gevolgen. Anderzijds worden meisjes uitgehuwelijkt voor de bruidsschat en zodat er een mond minder te voeden is in het gezin. In tijden van covid-19 is het aantal besnijdenissen en kindhuwelijken gestegen, vaak door verlies van werk.

Een alternatief voor besnijdenis

Samen met de Masai heeft Amref Flying Doctors een manier gevonden om traditie en vooruitgang samen te laten gaan: een alternatief ritueel voor meisjesbesnijdenis. In dit ritueel zijn de meeste prachtige onderdelen onveranderd, maar zonder de pijnlijke meisjesbesnijdenis. De nadruk ligt nu op bewustwording en educatie voor meisjes, jongens én de hele gemeenschap. Sinds 2009 tot op heden hebben in Kenia en Tanzania 20.000 meisjes dit alternatieve ritueel doorlopen en zijn zij vrouw geworden zonder besnijdenis.

Conclusies na 10 jaar

Sinds 2009 organiseert Amref Flying Doctors het alternatieve ritueel voor meisjesbesnijdenis in de provincie Kaijado. Daarom heeft de gezondheidsorganisatie in kaart gebracht hoe het nu met de meisjes gaat. Hieruit blijkt dat:

  • Meisjes op een latere leeftijd trouwen en kinderen krijgen
  • Meisjes langer op school blijven en hun opleiding afmaken
  • Minder meisjes als tiener zwanger worden
  • Minder meisjes worden besneden
  • Ten opzichte van 2009 is het percentage meisjes dat besneden wordt met 24,2% gedaald. Voordat het alternatieve ritueel werd ingevoerd (in 2009) werd 80,8% van de meisjes besneden. Sinds de introductie van het alternatieve ritueel is dit 56,6% (in 2019).
  • Het aantal jaren dat een meisje op school zit, is met 2,5 jaar toegenomen. Voorheen ging een meisje 3,1 jaar naar school, nu gaat een meisje gemiddeld 5,6 jaar naar school.
  • Het percentage kindhuwelijken is met 4,9% gedaald.
  • Het percentage tienerzwangerschappen is met 6,3% gedaald.

Geconcludeerd kan worden dat de aanpak van Amref Flying Doctors werkt. Lees hier de volledige Impact Studie