Partnerbericht

ILO veroordeelt Guatemala

Er is veel mis met het respecteren van arbeidsnormen in Guatemala. Guatemala is het op één na gevaarlijkste land ter wereld om bij de vakbond te gaan werken (na Colombia). Jaarlijks worden tientallen leden en leiders van vakbondsorganisaties vermoord om hun vakbondsactiviteiten.

Onwil

Bovendien heerst in Guatemala politieke onwil om aan deze grove schendingen ook maar iets te doen. Dit werd bevestigd in het laatste rapport van het comité van deskundigen, een onafhankelijk comité dat de toepassing van de ILO-normen wereldwijd onderzoekt. Dat rapport was belangrijk objectief bewijs voor de aanklacht waarover de Commissie zich moest buigen.

Internationale vakbondsorganisaties hebben heel wat lobbywerk verricht en steeds hun bezorgdheid geuit over de situatie in Guatemala. Jammer genoeg was de EU niet bereid om een gezamenlijke verklaring af te leggen.

Resultaat van al dat aanhoudende lobbywerk is een speciale paragraaf ter veroordeling van Guatemala, die helemaal vooraan in het ILO-rapport werd opgenomen, tot grote blijdschap van de aanwezige vakbondsvertegenwoordigers uit Guatemala.

Al jarenlang stellen de werknemersvertegenwoordigers het onrecht in Guatemala aan de kaak.  
Guatemala is geen onbekende in de Commissie Normen: sinds 1991 werd Guatemala maar liefst 15 keer op de lijst gezet vanwege schendingen van arbeidsnormen. Dit jaar is in het eindrapport van de conferentie een speciale paragraaf over Guatemala opgenomen. Dit is een zeldzame maatregel die enkel genomen wordt als er sprake is van politieke onwil om iets aan deze schendigen te doen. Na jaren van straffeloosheid, betekent deze speciale vermelding een ernstige veroordeling voor Guatemala!

CNV start protestactie tegen geweld en straffeloosheid in Guatemala

Om de vakbondsmensen in Guatemala te steunen, start CNV Internationaal een protestmailactie waarin de president van Guatemala wordt opgeroepen een eind te maken aan de straffeloosheid in zijn land en de veiligheid van vakbondsleden te beschermen. 

Doe ook mee en stuur hier een protestmail.