Van 19 mei tot 30 mei 2008 vindt in Dublin de slotconferentie van het internationale proces tegen clustermunitie plaats. Nederland neemt deel aan de conferentie, maar pleit voor uitzonderingen op het verbod voor bepaalde typen clustermunitie. Op deze manier pleit Nederland – samen met enkele andere westerse landen – voor een zwak verdrag. Een dergelijk verdrag kan de veiligheid van burgers echter niet voldoende garanderen.

Meer dan 98% van de slachtoffers van clustermunitie zijn burgers, die niet alleen tijdens maar ook lang na een conflict getroffen kunnen worden door achtergebleven submunities. Onontplofte clustermunitie maakt tot op de dag van vandaag slachtoffers.

De dvd Bombardeer de clusterbom tot ongewenst afval laat de echte werkelijkheid van clustermunitie zien. In enkele minuten schetsen slachtoffers van clustermunitie de enorme gevolgen van die ene clusterbom, die hun leven voorgoed veranderde. Bisschop Van Luyn en Kees Homan, generaal-majoor der mariniers b.d. en verbonden aan Instituut  Clingendael, spreken in de dvd hun verontwaardiging uit over het Nederlandse beleid.

IKV Pax Christi roept Kamerleden op om te pleiten voor een alomvattend verdrag, met daarin een verbod op het gebruik, produceren, doorvoeren en opslaan van clustermunitie, een alomvattende definitie van clustermunitie die geen ruimte laat voor uitzonderingen en waarin slachtofferhulp centraal staat.

De dvd Bombardeer de clusterbom tot ongewenst afval is te zien en te downloaden op  www.ikvpaxchristi.nl Tegelijkertijd voert IKV Pax Christi actie tegen clusterbommen met radiocommercials en een petitie tegen clusterbommen, die Jan Pronk en Patrick Cammaert, generaal-majoor der mariniers b.d., al ondertekenden.

Donderdag 15 mei om 12:00 uur op het Plein in Den Haag lanceert IKV Pax Christi in het bijzijn van enkele Kamerleden de actie Bombardeer de clusterbom tot ongewenst afval. Kamerleden wordt gevraagd om submunitie op te ruimen, waarbij een realistisch aantal blindgangers af zal gaan.

IKV Pax Christi is medeoprichter van de Clustermunitie Coalitie (CMC), een coalitie van inmiddels meer dan 250 maatschappelijke organisaties uit de hele wereld, die samen ijveren voor een internationaal verbod op clustermunitie. Meer informatie is te vinden op: www.stopclustermunitie.nl

www.stopclustermunitie.nl

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer