De politieke boycot van Hamas is mislukt volgens vredesorganisatie IKV Pax Christi. Het dient niet de Palestijnse nationale aspiraties en ook niet de Israëlische veiligheidsbelangen. De geloofwaardigheid van het vredesproces en van het Kwartet (Europese Unie, Rusland, de Verenigde Naties en de Verenigde Staten) heeft door deze strategie grote schade opgelopen.

"De veronderstelling dat het mogelijk is Hamas uit te sluiten van vredesbesprekingen en dat deze besprekingen vervolgens zullen leiden tot een goed resultaat, is een waanidee", zegt Jan Gruiters van IKV Pax Christi. "De isolatie van Hamas heeft geleid tot radicalisering van Hamas en verzwakking van president Abbas. De erkenning van Israël en het afzweren van geweld moeten daarom niet de voorwaarden voor politieke dialoog met Hamas zijn, maar de uitkomst daarvan.

De politieke en diplomatieke isolatie van Hamas, waarvan Nederland net als de meeste landen in de Europese Unie een voorstander is, heeft niet bijgedragen aan het vinden van een politieke oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict.

IKV Pax Christi onderzoekt in het rapport, dat al voor de inval in Gaza was geschreven, diverse scenario’s bij voortzetting van de isolatie van Hamas, waaronder het huidige ‘meer geweld in Gaza’. Geen enkel scenario leidt tot een geslaagd vredesproces en tot meer veiligheid voor de Israëlische bevolking. Het rapport baseert zich op geloofwaardige bronnen waaronder leidinggevende experts zoals Graham Fuller (ex CIA), Efraim Halevy (ex Mossaad) die tot voorkort bij de CIA en Mossaad werkten.

Het rapport is geen rechtvaardiging van het beleid van Hamas, de raketbeschietingen door Palestijnse extremisten zijn volgens IKV Pax Christi in strijd met het internationaal humanitair recht. Toch roept IKV Pax Christi de internationale gemeenschap, in het bijzonder de EU en de Nederlandse regering op tot een evaluatie van de politieke isolatie van Hamas.  De isolatie van Hamas moet vervangen worden door een strategie van beïnvloeding van Hamas.

Een onmiddellijk en permanent staakt het vuren, de openstelling van grensovergangen en de opheffing van de blokkade en toelating van humanitaire hulp zijn alleen mogelijk als Hamas ook deel uitmaakt van het politieke proces. Daarom moeten Arabische landen steun krijgen bij hun pogingen tot verzoening tussen Fatah en Hamas en moet de internationale gemeenschap het taboe op dialoog met Hamas doorbreken. Ook in het belang van Israël.

Kijk op www.ikvpaxchristi.nl om het rapport te downloaden.

www.ikvpaxchristi.nl

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer