Partnerbericht

IKV Pax Christi is nu PAX

PAX is sinds woensdag de nieuwe naam van vredesbeweging IKV Pax Christi. De nieuwe naam geeft duidelijk aan waar de beweging voor staat: vrede, met een duidelijke uitnodiging aan iedereen om zich voor vrede in te zetten. Met de slogan ‘Vrede. Wie durft?’ daagt PAX iedereen uit om op zijn eigen manier bij te dragen aan vrede. “Vrede is mogelijk, en PAX verbindt de vele mensen die daar in geloven en zich daarvoor willen inzetten: wereldwijd, maar ook dichtbij huis ”, zegt Jan Gruiters, algemeen directeur van PAX.

Durf en doorzettingsvermogen
‘Vrede. Wie durft?’ geeft aan dat vrede niet onmogelijk is, maar wel vaak durf en doorzettingsvermogen vergt.  Jan Gruiters: “Durf van onze partners in conflictgebieden zoals Zuid-Soedan, Colombia en Syrië, die soms met gevaar voor eigen veiligheid blijven werken aan vrede in hun land. Durf van politici om zich bij hun keuzes te laten leiden door menselijke waardigheid in plaats van kortzichtig eigen belang. En durf van de vele mensen die zich nu al in hun eigen omgeving en op hun eigen manier voor vrede inzetten. Dit zijn vaak dwarsdenkers, mensen die blijven hopen en tegen de trend van cynisme in durven gaan. Bijvoorbeeld door een lokale Ambassade van Vrede op te richten. Door hun bank aan te spreken op beleggingen in controversiële wapens of een oproep te sturen  naar Tweede Kamerleden. Iedereen kan iets doen voor vrede!”

Tim Akkerman
Dat laatste is ook de boodschap van zanger Tim Akkerman, die dit jaar Ambassadeur van Vrede is voor PAX. Speciaal voor de vredesbeweging werkt hij aan een lied over vrede, genaamd Brave of our hearts. Dit lied komt op zijn nieuwe album The Journey te staan, die in het voorjaar verschijnt. Akkerman treedt ook op tijdens het Bevrijdingsfestival in Den Haag op 5 mei.

Kritische rol
Gewapend geweld is vaak niet los te zien van het beleid van overheden en bedrijfsleven. PAX zal haar kritische rol ten opzichte van overheden en het bedrijfsleven de komende tijd dan ook versterken. Bijvoorbeeld door de regering aan te spreken op hun bijdrage aan de bescherming van burgers in Mali; door banken op te roepen niet te investeren in wapens als clustermunitie; en door energiemaatschappijen in Nederland aan te sporen tot transparantie over de herkomst van hun steenkolen.