In dit gebied voeren verschillende etnische groepen al jaren een bloedige strijd om elkaars vee en graaslanden, waarbij vele doden vallen. IKV Pax Christi en NSA wil die geweldsspiraal doorbreken met een 'Sporten voor Vrede Programma'.  Dat programma is al in januari 2007, dus ruim een jaar voor de aankondiging van de beleidsbrief, van start gegaan. De samenwerking tussen een nationale sportorganisatie, in dit geval de Nederlandse Sport Alliantie en een vredesorganisatie is uniek in Nederland.

In de drie landen Kenia, Soedan en Oeganda werkt IKV Pax Christi met lokale partnerorganisaties die jonge mannen selecteren om als 'Peace & Sports Facilitator' te werken aan vrede en sport. Sport verbroedert niet alleen; het vormt ook een prima uitlaatklep om energie op een positieve wijze te gebruiken. De geselecteerde jongemannen overtuigen hun leeftijdgenoten dat vrede en goede relaties met de 'buren' meer opleveren dan geweld en diefstal. De  trainingen bestaan uit een sportief gedeelte, gecombineerd met workshops in conflicthantering en -oplossing. Deelnemers leren hoe ze sport als strategie kunnen inzetten voor het bouwen van relaties tussen de etnische groepen. De sporten die beoefend worden zijn voetbal, atletiek en volleybal. Lokale partners fungeren als brug tussen nomaden en de lokale overheid, een relatie die tot voor kort nauwelijks bestond.

De Hoorn van Afrika kent diverse nomadenvolkeren;zoals de Toposa uit Soedan, de Jie uit Oeganda en de Turkana uit Kenia. Door de jarenlange oorlog in Zuid-Soedan, zijn er veel wapens verkrijgbaar in de regio. Geweld is vaak de enige taal die de jonge warriors onderling gebruiken. Met kalashnikovs als spreekbuis maken ze elkaar op dodelijke wijze vee afhandig. Door het stelen van koeien en geiten stijgt het aanzien van de strijders in de gemeenschap. Het geweld wordt gelegitimeerd door de oudsten en aangemoedigd door de hele gemeenschap die van de jongemannen verlangd dat zij hun mannelijkheid bewijzen door een bruidsprijs bijeen te roven.

Door samen met 'vijandige' etnische groepen te sporten, leren de jongemannen hun tegenstanders kennen. Samen sporten biedt tevens een forum voor gemarginaliseerde groepen om problemen te bespreken en samen met de overheid te zoeken naar lokale oplossingen op het gebied van veiligheid en ontwikkeling.

 

www.ikvpaxchristi.nl

www.peaceandsports.org

 

pax

PAX

PAX staat voor vrede. Samen met mensen in conflictgebieden en kritische burgers in Nederland werken wij aan een menswaardige, democratische …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer