Partnerbericht

Iedereen kan groene stroom opwekken

Hippisch Centrum Emmen heeft 678 zonnepanelen laten plaatsen. Iedereen die duurzaamheid belangrijk vindt, krijgt nu de kans in dit collectieve zonne-energieproject te investeren. De zogenaamde ‘ZonneDelers’ krijgen ieder jaar de waarde van hun zonnestroom en de aflossing uitgekeerd. Zo kan iedereen bijdragen aan een groene toekomst met meer duurzaam, lokaal opgewekte energie. Minder dan tien procent is nog beschikbaar. 

Hippisch Centrum Emmen heeft 678 zonnepanelen laten plaatsen. Iedereen die duurzaamheid belangrijk vindt, krijgt nu de kans in dit collectieve zonne-energieproject te investeren. De zogenaamde ‘ZonneDelers’ krijgen ieder jaar de waarde van hun zonnestroom en de aflossing uitgekeerd. Zo kan iedereen bijdragen aan een groene toekomst met meer duurzaam, lokaal opgewekte energie. Minder dan tien procent van de zonnepanelen is nog beschikbaar. 

Aan de rand van recreatiegebied ‘De Grote Rietplas’ is de vijf sterren manege te vinden, waar op een verantwoorde manier paardensport beoefend wordt. Duurzaamheid vinden de eigenaren en leden belangrijk en gelukkig bleken de daken van de manege uiterst geschikt voor zonnepanelen. Nu wordt jaarlijks gemiddeld 175.000 kWh groene stroom opgewekt, genoeg voor ruim 60 huishoudens.

Johan Velzing, initiatiefnemer van het zonnedak: “Met het zonnedak verduurzamen we ons Hippisch Centrum Emmen. Zo maken we Hippisch Centrum Emmen nog meer toekomstbestendig.”

Begin 2018 liet onderzoek van milieuorganisatie Natuur en Milieu nog zien dat Emmen in vergelijking met 41 andere grote gemeentes slecht scoorde op duurzaamheid. De reden zouden de weinig ambitieuze doelstellingen zijn. De slechte score kan worden verbeterd door dit soort duurzame projecten met veel impact, waarin een groot publiek kan deelnemen. De sterkste kant van Emmen was ten tijde van het onderzoek al zonne-energie en dat schijnt zo te blijven.

Een deelnemer in het zonnedak omschrijft de investering als volgt: “Mijn eigen dak leent zich niet voor zonnepanelen, maar ik wil toch een bijdrage leveren aan het afremmen van de klimaatverandering.”

Door particulieren mee te laten doen, ontstaat draagvlak voor verduurzaming. Bovendien krijgt iedereen de mogelijkheid deel uit te maken van de energietransitie, die financiële voordelen biedt. Door een ‘stukje’ zonnepaneel ter waarde van 25 euro te kopen krijgt men recht op de opbrengsten hiervan. Zo kan iedereen groene stroom opwekken, ook mensen zonder een eigen dak dat geschikt is voor zonnepanelen. Meedoen kan op www.zonnepanelendelen.nl/emmen. Dit duurzame project heeft reeds al 91% van de beschikbare ZonneDelen verkocht.