De afgelopen vijftien jaar is in de ontwikkelingssector al veel ervaring opgebouwd met de toepassing van nieuwe informatie- en communicatietechnologie en mobiele telefonie binnen ontwikkelingsprogramma’s. Vooral op het gebied van landbouw (markttoegang, marktprijsinformatie, verbeteren van productieprocessen), gezondheidszorg (e-health, administratie en beheer, scholing en kennisuitwisseling) en onderwijs (verbeteren van onderwijscurriculum, onderwijsmethodiek en ICT-onderwijs) zijn goede resultaten geboekt.

Consortium Connect4Change
In 2009 hebben de organisaties IICD, Akvo, Cordaid, Edukans en ICCO besloten hun krachten te bundelen om de inzet van ICT binnen ontwikkelingssamenwerking verder uit te bouwen. Onder de naam Connect4Change gaat het consortium samen met partner Text to Change grootschalige hulpprogramma’s uitrollen die de toegang en kwaliteit van onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling structureel verbeteren. Hierbij wordt nauw samen gewerkt met lokale partners en de private sector. De activiteiten van Connect4Change zullen zich vooral concentreren in landen in Afrika en Latijns-Amerika waar de lidorganisaties al actief zijn.

Volgens Caroline Figuères, directeur IICD die namens het consortium de aanvraag voor het programma bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft ingediend geeft het Connect4Change-programma een belangrijke impuls aan het innoveren van de ontwikkelingshulp. Figuères: `ICT is een belangrijk hulpmiddel dat mensen in staat stelt informatie te vinden en contacten te leggen met anderen. Hierdoor kunnen zij het heft in eigen handen nemen en hun levensomstandigheden verbeteren. Daarnaast fungeert ICT als katalysator voor veranderingen en kan ontwikkelingssamenwerking helpen vernieuwen. Toegang tot technologie maakt het mogelijk nieuwe, meer effectieve en vooral duurzame oplossingen te bedenken. Dat willen wij de komende jaren op grotere schaal laten zien.’

http://www.iicd.org

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer