Partnerbericht

A humbling journey through an extraordinary country

In 1984 begint het werk van CARE in Rwanda met het samen met bevolking en lokale overheden tegengaan van de grootschalige ontbossing die catastrofale gevolgen heeft voor het land. In korte tijd is dan al meer dan 50 procent van de natuurlijke begroeiing verloren gegaan. In diezelfde periode zorgt CARE mede voor het aanleggen van watersystemen die de- inmiddels bijna 10 miljoen inwoners van Rwanda- van voldoende water moet voorzien. 25 Jaar later is de focus, via hulpverlening en voorlichting over hiv/aids, verlegd naar een meer allesomvattend programma dat de sociale en economische groei van de zwakkere groepen in Rwanda centraal stelt.

http://www.carenederland.org/files_content/rapporten/Rwanda_25th%20anniversary%20report_Mar%202010.pdf