Partnerbericht

Humanisten bijEEN: Samen strijden voor mensenrechten

Humanisten bijEEN is de nieuwe naam voor het festival dat de afgelopen jaren rond Wereldhumanismedag plaatsvond onder de namen Wereldburgerdag en Wereldhumanismefestival. Het is een festival over het internationale humanisme, met het accent op ontwikkelingssamenwerking. Het thema dit jaar is mensenrechten en humanisme. Het is namelijk zestig jaar geleden dat de VN de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens heeft aangenomen.

Op het programma staan gastspreker Boris Dittrich en workshops van onder andere Human, HVO, Aim for Human Rights, Hivos en Global Voices Online. De workshops hebben een divers karakter (discussiëren, doen, zien en beleven) en bieden inspiratie tot handelen. Tevens is er ontspanning in de vorm van film en muziek.

Het evenement maakt deel uit van EEN. EEN is een campagne van het Nederlands Platform Millenniumdoelen (NPM), een samenwerkingsverband van meer dan vijftig maatschappelijke organisaties, waaronder Hivos. De EEN-campagne wil de betrokkenheid en inzet van het Nederlandse publiek vergroten bij het realiseren van de millenniumdoelen die in 2000 zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Deze doelen moeten leiden tot een humanere wereld waarin armoede in 2015 is gehalveerd.

'Humanisten bijEEN: Samen strijden voor mensenrechten' is een initiatief van Hivos en de Humanistische Alliantie ter gelegenheid van de internationale Wereldhumanismedag.

Kijk hier voor meer informatie en om je aan te melden!

http://www.hivos.nl