Partnerbericht

Hulpverleners werken onder steeds moeilijker omstandigheden

Vorig jaar werden 102 internationale hulpverleners gedood bij de uitvoering van hun werk; 88 van hen waren medewerkers die geboren waren in het land waar ze werkten. Ter vergelijking: in 1999 kwamen 30 hulpverleners om het leven. 278 Hulpverleners waren in 2009 betrokken bij 139 ernstige veiligheidsincidenten, terwijl tien jaar eerder 65 hulpverleners betrokken waren bij 34 incidenten. In 2009 werden 92 hulpverleners gegijzeld, meer dan 4 maal zoveel als in 1999.

19 augustus is als datum gekozen omdat dat in 2003 de dag was waarop 22 medewerkers van de V.N. hun leven verloren bij een bombardement op een V.N.- kantoor in Irak. "Het is per definitie zo dat de mensen die proberen menselijke noden op te lossen, werken in afgelegen, moeilijk bereikbare plaatsen, met de bijbehorende risico’s omdat dat nu eenmaal de plaatsen zijn waar conflicten worden uitgevochten en waar natuurrampen plaatsvinden," stelt V.N. Under Secretary General John Holmes.

Met Wereld Hulpverleners Dag willen de VN stilstaan bij de toenemende complexiteit van het humanitaire werk, maar tegelijkertijd ook benadrukken dat hulpverleners onpartijdig zijn en iedereen bijstaan die hulp nodig heeft. Bij CARE International werken 14.000 medewerkers, waarvan meer dan 96 % afkomstig is uit het land waar hij/zij werkt.

Lees het verhaal van Anu John, een Indiase vrouw die namens CARE actief is in Afghanistan.

Bezoek de website van Wereld Hulpverleners Dag

Bekijk de speciale video in het kader van Wereld Hulpverleners Dag 2010.