"Dagen en nachten gaan voorbij, en tot op vandaag is er geen enkele garantie voor de opvang van mensen die dagelijks op straat staan", zeggen de betrokken ngo’s.

Het vluchtelingenkamp is op woensdag 18 november opgezet (1030 Brussel). Toen begon concreet het opstellen van 12 familietenten en drie dispensaria om naast onderdak voor de nacht, ook toegang tot gezondheidszorg, juridische en sociale bijstand en voedselhulp te bieden voor de meest kwetsbare asielzoekers.

De vijf ngo’s riepen de bevoegde Ministers op om de verantwoordelijkheid voor dit dossier niet langer naar mekaar door te schuiven, en onmiddellijk een aanvaardbare oplossing te vinden om asielzoekers onderdak te geven. Maar er werd geen enkele concrete maatregel getroffen. België heeft, net zoals de andere EU-lidstaten, de plicht om mannen, vrouwen en kinderen die wettelijk asiel aanvragen, te huisvesten. Vele van hen komen uit landen in oorlog.

De crisis in de opvang van asielzoekers sleept al maanden aan en wordt steeds erger. Vandaag worden, met de winter voor de deur, meer dan 1000 asielzoekers de straat opgestuurd omdat er geen plaats is om hen op te vangen. Het tentenkamp dat de ngo’s opzetten is niet de ideale oplossing en kan maar tijdelijk blijven staan. En het zal jammer genoeg niet volstaan om iedereen op te vangen. Het kan in geen geval een duurzaam alternatief zijn voor de opvang. De staat heeft immers de plicht om de nodige middelen vrij te maken om asielzoekers op een waardige en degelijke manier op te vangen.

De ngo’s vragen aan de regering om onmiddellijk beschikbare gebouwen in te zetten, om op een waardige manier alle asielzoekers die niet opgevangen konden worden alsnog onderdak te verschaffen.

logodvdw_nieuw_0

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de internationale medische organisatie Médecins du Monde, die in binnen- en buitenland …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer