Voorbeelden
In de brief van het WVA worden concrete voorbeelden genoemd. Zo werd een groep werknemers van de technische universiteit UNITEC op 3 maart ontslagen omdat ze een vakbond hadden opgericht. Bestuursleden van de vakbond bij het waterbedrijf Agua Corporacion wordt door de bedrijfsleiding het leven zuur gemaakt. Het bedrijf weigert met de bond over een CAO te praten.

Illegaal
De vakbond bij het bedrijf dat zorgt voor beveiliging bij de overheid (Empresas de Seguridad Privado) wordt niet erkend door het ministerie van Arbeid. De bond is daarmee illegaal. De algemeen directeur bedreigt de vakbondsleden met ontslag. Ook bij het bedrijf Empresas PAE Government Services weigert het management momenteel met de bond over een CAO te spreken.

Missie CNV
Binnenkort vertrekt een missie van CNV-Internationaal naar Honduras om de situatie ter plaatse te onderzoeken.

* Informatie over de vakbeweging wereldwijd

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer