Partnerbericht

Hoe stimuleer je verantwoorde en transparante mijnbouw?

Vanwege de aard van de mijnbouwsector heeft mijnbouw in veel landen een negatief effect op de biodiversiteit en het milieu in het algemeen. Eén van de internationale initiatieven die met oog op arbeidsomstandigheden, natuur en milieu probeert verantwoorde mijnbouw te ontwikkelen is het Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA).

Het afgelopen decennium heeft mijnbouw een flinke vlucht genomen, deels gestimuleerd door de groeiende vraag naar grondstoffen voor de energietransitie. Daardoor neemt de druk van mijnbouw in gebieden met kwetsbare ecosystemen toe. “We constateren een groeiend aantal conflicten tussen belangen van de mijnbouwsector en het behoud van biodiversiteit,” vertelt Mark van der Wal, expert mijnbouw en ecologie bij IUCN NL. “Met name in landen met een zwak beleidskader komen nationale parken en gebieden met hoge biodiversiteit steeds vaker onder druk te staan.”

Groeiende vraag naar grondstoffen

Door de energietransitie stijgt de vraag naar grondstoffen. Hierdoor neemt de druk van mijnbouw in gebieden met kwetsbare ecosystemen toe.

Gezien de groeiende vraag naar grondstoffen, is er dringend behoefte aan een standaard om mijnbouw op verantwoorde en transparante manier te organiseren. Een brede groep belanghebbenden, bestaande uit representanten van de mijnbouwsector, afnemers van grondstoffen (zoals juweliers en elektronicafabrikanten) en NGO’s heeft daarom de afgelopen tien jaar de IRMA-standaard ontwikkeld. “Ook IUCN en onze partnerorganisaties die zich inzetten voor de bescherming van kwetsbare ecosystemen hebben input verstrekt tijdens de consultatierondes,” vertelt Van der Wal.

Veeleisende standaard voor verantwoorde mijnbouw

Het resultaat is een veeleisende standaard, die in juni gelanceerd is. “Zelfs onze kritische lokale partners zien dit als een goede invulling van wat verantwoorde mijnbouw is, rekening houdend met gemeenschappen, werknemers en natuurlijke hulpbronnen,” zegt Van der Wal.

Nu is het zaak dat deze standaard breed toegepast gaat worden.

Hoe kunnen we dat bereiken?