Partnerbericht

Hoe slecht is roken nu echt?

Iedereen weet dat roken slecht is. Rokers zouden dit nog beter moeten weten dan niet-rokers, want de sigarettenpakjes die ze waarschijnlijk meerdere malen per dag in de hand hebben geven de duidelijke waarschuwing: ROKEN IS DODELIJK. De tekst wordt kracht bijgezet met plaatjes van allerlei soorten ernstige schade aan het lichaam. Toch zijn er nog veel mensen die roken.

Werk aan de winkel

 

Het aantal rokers neemt wel gestaag af. We zitten niet meer in de hoogtijdagen, zoals in de vijftig en zestiger jaren, waarin zo ongeveer zestig procent van de volwassenen in Nederland rookten. Toch is er nog veel werk aan de winkel. In 2019 gaf iets meer dan 20 procent van degenen boven de 18 jaar aan nog wel eens een sigaret op te steken. Hiermee zijn ze niet enkel een gevaar voor henzelf, maar ook voor diegenen in hun directe omgeving.

 

Waarom is roken zo schadelijk?

 

Sigarettenrook bevat tal van stoffen die een negatieve invloed hebben op onze gezondheid. Nicotine, teer en koolstofmonoxide zijn hiervan het schadelijkst. Nicotine zorgt niet enkel voor de verslaving, maar het verslechtert ook je huid, spijsvertering en je hart- en bloedvaten. Daarnaast kan de voortplanting verhinderd worden. Onderzoek wijst uit dat nicotine het krijgen van erecties moeilijker maakt en bovendien kan zorgen voor een vroegtijdige overgang. Teer is kankerverwekkend en koolstofmonoxide beschadigt je vaatwanden.

 

Lagere levensverwachting

 

Het CBS publiceerde de resultaten van een onderzoek dat het samen met het Trimbos-instituut had uitgevoerd. Hierbij bleek dat zware rokers gemiddeld 13 jaar korter leven dan niet-rokers. Onder zware rokers worden mensen gerekend die 20 + sigaretten per dag wegwerken. De doorsnee roker die 15 tot 20 sigaretten opsteekt per dag, levert gemiddeld negen jaar van zijn leven in. Daarnaast bleek uit datzelfde onderzoek dat ongeveer één op de tien doorsnee rokers nooit de 65 jaar passeert. Bij zware rokers gaat het bijna om één op de vier personen die de 65 niet haalt. Velen krijgen namelijk long-, mond-, keel-, of blaaskanker. 

 

Waarom is roken dan nog niet verboden?

 

Met kennis van het bovenstaande kun je je afvragen waarom roken nog niet verboden is. De afgelopen jaren zijn er veel maatregelen genomen, zoals een verbod op roken in de horeca en het recht dat iedere werknemer heeft op een rookvrije werkruimte. Toch blijven de sigarettenpakjes over de toonbank vliegen. Naar de reden is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk te gissen. Nederland verdient bijvoorbeeld goed aan de accijnzen. Toch is een rookvrij Nederland dichterbij dan ooit. Zo wordt een ‘stoppen met roken’-programma vanaf 2020 volledig vergoed door de zorgverzekering. Ben je nog verslaafd? Dan is dit het jaar om daar iets aan te doen!