Partnerbericht

Hoe Kindvriendelijk zijn Afrikaanse Overheden?

‘The African Report on Child Wellbeing 2008 – How child-friendly are African governments?’ is een belangrijk instrument om regeringen in Afrika te houden aan hun belofte het ‘Verdrag voor de Rechten van het Kind’ na te leven. Aan de hand van een wetenschappelijk onderbouwde ‘kindvriendelijkheidsindex’ laat het ACPF zien hoe kindvriendelijk Afrikaanse regeringen daadwerkelijk zijn. 

 

Plan Nederland en ICS hechten er groot belang aan dat niet een Westerse maar een Afrikaanse organisatie, zoals het ACPF, indicatoren ontwikkelt om regeringen in Afrika langs de meetlat te leggen. Dit is een effectieve manier om houding, wetgeving en beleid te veranderen en kinderen in Afrika een waardige toekomst te bieden.

 

Het rapport wordt ook voorgelegd aan de Nederlandse overheid en de internationale gemeenschap om Afrikaanse overheden uit te dagen de situatie in van kinderen in hun landen te verbeteren.