Partnerbericht

Hoe duurzaam waren Nederlanders in 2023? De cijfers van het CBS

In een tijd waarin steeds meer mensen zich bewust worden van klimaatverandering en duurzaamheid, heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een uitgebreid onderzoek uitgevoerd naar wat Nederlanders denken en doen met betrekking tot deze thema’s in het jaar 2023. Dit artikel richt zich op de belangrijkste bevindingen uit dit onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat een enorme meerderheid van maar liefst 93% van de Nederlanders van 18 jaar en ouder gelooft dat het klimaat aan het veranderen is. Opmerkelijk is dat 60% van hen denkt dat deze verandering voornamelijk of volledig wordt veroorzaakt door menselijke activiteiten. Daarnaast is 73% van mening dat mensen nog iets kunnen doen om klimaatverandering tegen te gaan. Hoewel deze cijfers vergelijkbaar zijn met die van 2020, is het percentage mensen dat zich zorgen maakt over toekomstige generaties licht gestegen van 31% naar 34%.

Ook opvallend is dat 82% van de respondenten het belangrijk vindt dat de overheid betrokken is bij klimaatbeleid. Slechts 44% is echter tevreden met het huidige beleid, terwijl 33% van mening is dat Nederland strenger klimaatbeleid moet voeren, mits grote landen zoals China en Amerika dat ook doen.

Nederlanders vinden dat het gebruik van aardgas moet verminderen

Wat betreft de energietransitie geeft bijna de helft van de Nederlanders aan dat het gebruik van aardolie (47%) en aardgas (48%) zou moeten verminderen. Een aanzienlijk aantal staat positief tegenover meer gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie (78%) en windenergie (69%). Opvallend is de verschuiving in mening over kernenergie, waar het percentage dat vindt dat Nederland er meer gebruik van moet maken is gestegen van 25% in 2020 naar 36% in 2023.

Over het algemeen staat 58% van de Nederlandse bevolking positief tegenover de overstap van aardgas naar duurzame energie, vooral vrouwen, jongeren, hoogopgeleiden en stedelingen.

Hoe duurzaam wonen Nederlanders?

Hoe duurzaam wonen Nederlanders? Laten we kijken naar de cijfers van het CBS:

6000 huishoudens hebben een warmtepomp
Van alle Nederlandse huishoudens heeft 7% een warmtepomp, wat neerkomt op bijna 600 duizend huishoudens. De tevredenheid over warmtepompen is hoog, met ruim drie kwart van de gebruikers die aangeeft tevreden of heel tevreden te zijn. Interessant is dat 22% van de huishoudens in eengezinskoopwoningen overweegt binnen twee jaar een warmtepomp aan te schaffen, met als voornaamste struikelblok de hoge prijs.

2,9 miljoen hebben zonnepanelen
Ongeveer 35% van de huishoudens geeft aan zonnepanelen te hebben, wat neerkomt op bijna 2,9 miljoen huishoudens. De tevredenheid over zonnepanelen is hoog, met 96% die aangeeft tevreden te zijn. Ongeveer een kwart van de huishoudens overweegt in de komende 2 jaar zonnepanelen aan te schaffen, waarbij kosten een belangrijk knelpunt zijn.

Grootste struikelblok bij isolatie zijn de kosten

Ruim 60% van de respondenten vindt dat hun woning (heel) goed geïsoleerd is. Bij huishoudens die overwegen isolatieverbeteringen aan te brengen, worden kosten vaak genoemd als belangrijkste struikelblok. Het rapport wijst ook uit dat huishoudens die voorlopig geen isolatieverbeteringen willen, dit vaak baseren op het wachten tot het huidige systeem aan vervanging toe is of dat de woning ongeschikt is.

Kleinere energiebesparende maatregelen worden getroffen

Het rapport onthult dat huishoudens naast grote investeringen ook kleinere maatregelen nemen om energie te besparen. Dit kan zijn het renoveren van de badkamer en badkamermeubels voor meer duurzaamheid of het verlagen van de verwarming, gebruik van zuinige apparatuur en het uittrekken van stekkers van ongebruikte apparaten.

Gas te duur

Opvallend is dat 13% van alle huishoudens aangeeft geen gas te gebruiken in hun woning. Kosten blijken een belangrijke reden waarom huishoudens nog niet zijn overgestapt naar aardgasvrij wonen.

15% van de huishoudens geeft aan een haard of kachel te hebben waarin hout of houtpellets worden verbrand. De stijging in houtstoken wordt deels toegeschreven aan de hoge gasprijzen, maar ook aan een groter bewustzijn van het klimaat.

Een derde van de huishoudens geeft aan dat ze de woning niet koel genoeg kunnen houden op warme dagen. Diverse strategieën worden gebruikt, waaronder het gebruik van airconditioning, het openen van ramen ‘s avonds en ‘s nachts en het gebruik van zonneschermen of rolluiken.