Partnerbericht

Hivos wordt begunstigde Nationale Postcode Loterij

Op donderdag 31 januari jl. was de jaarlijkse bijeenkomst voor de begunstigden van de Nationale Postcode Loterij op Landgoed Oostbroek in De Bilt. Op dit feestelijke Goed Geld Gala 2008 werd bekend gemaakt dat Hivos €500.000 ontvangt uit de opbrengst van 2007.

Algemeen directeur Manuela Monteiro is zeer verheugd over dit bericht. "We hebben al een aantal jaren achter elkaar om een bijdrage van de Postcodeloterij gevraagd, daarom zijn we extra blij dat nu dit besluit is genomen. Hivos werkt samen met haar 800 lokale partners aan een vrije en eerlijke wereld waarin mannen én vrouwen gelijke kansen hebben. Het is voor ons veelbetekenend dat de Postcode Loterij ons en onze partners met deze bijdrage wil ondersteunen".

In totaal keert de Postcode Loterij ruim 225 miljoen euro uit aan 56 goede doelen. Het is voor het 18e achtereenvolgende jaar de de Postcode Loterij een groei realiseert. Door mee te doen met de Postcode Loterij steunen de deelnemers met 50% van hun inleg goede doelen op het gebied van mens en natuur.