Partnerbericht

Hivos vaart mee met lege boot tijdens de Canal Parade

Helaas is de boot van Hivos leeg. Het uiten van je seksuele geaardheid is namelijk nog niet overal ter wereld mogelijk. Hivos vraagt met deze actie aandacht voor mensen die niet de vrijheid hebben om hun seksuele geaardheid te uiten. Hiermee wil Hivos dat er meer aandacht komt voor gelijke rechten voor mensen van alle seksuele geaardheden, overal ter wereld. Hivos vindt het van belang dit onder de aandacht te brengen bij het Nederlandse publiek om het draagvlak voor internationale homo-emancipatie te vergroten. Teams langs de kant van de Canal Parade delen flyers uit met informatie over hoe het met homorechten in de wereld gesteld is.

De situatie voor homo's en lesbiennes is vandaag de dag nog verre van rooskleurig. Nog steeds kunnen in 7 landen homoseksuelen de doodstraf krijgen en staat er in 79 landen een gevangenisstraf op homoseksuele handelingen. De meeste van deze landen bevinden zich in Afrika en Azië. Niet in alle landen vindt actieve vervolging plaats. De wetgeving echter, legitimeert en versterkt een cultuur van homofobie, haat en sociale uitsluiting tegenover homoseksuelen, lesbiennes, biseksuelen en transgenders.

Hivos is al bijna 20 jaar wereldwijd actief op het gebied van de homo-emancipatie en is hiermee de eerste binnen de ontwikkelingsorganisaties. Voor Hivos zijn de rechten van homo's, of welke seksuele minderheid dan ook, onlosmakelijk verbonden met vrijheid, zelfbeschikking en toegang tot kansen en mogelijkheden. Hivos steunt maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden die vanuit hun eigen context en mogelijkheden opkomen voor de rechten van seksuele minderheden.

Meer over Hivos & homo-emancipatie