Partnerbericht

Hivos op zwarte lijst Iran

In 2007 en 2008 werd Hivos in de aan de overheid gelieerde krant Keyhan meerdere malen beschuldigd van het ondersteunen van vrouwenactivisten, die protest aantekenden tegen het stenigen van vrouwen en andere misstanden die vrouwen worden aangedaan.(Deze protesten brengen de Iraanse Islamitische republiek in diskrediet) Bovendien werd Hivos verweten journalisten en burgers te steunen die pleitten voor persvrijheid en die misstanden in de Iraanse maatschappij aan de orde stelden.

Vorig jaar werd Hivos genoemd in het massaproces tegen activisten, die gearresteerd waren tijdens de massaprotesten in juni en juli. Toen gingen honderdduizenden Iraniërs de straat op om te protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Uit Hivos documenten zou blijken dat zij uit is op "regime change". Deze conclusie werd althans getrokken door de aanklagers, zo is te lezen in de krant Keyhan.

Rechtshulp voor vrouwen en internet activiteiten
Hivos is actief in Iran sinds 2004. Vrouwenorganisaties werden ondersteund bij het opzetten van rechtshulp voor vrouwen, die ze elders niet kunnen krijgen. Vrouwen worden in het Iraanse rechtssysteem systematisch achtergesteld bij zaken als erfrecht, familiezaken en gedrag in het openbaar. Hivos heeft vrouwen en mannen in de gelegenheid gesteld aan belangrijke internationale conferenties deel te nemen om hun verhaal te doen en contacten op te bouwen. Onafhankelijke journalisten worden ondersteund bij het uitoefenen van hun werk, waarbij het Internet een grote rol speelt.

Door Iraniërs zelf
Uitgangspunt van Hivos is steeds geweest dat alleen Iraniërs zelf hun situatie kunnen beïnvloeden en veranderingen kunnen bewerkstelligen en mede daarom heeft Hivos nooit eigen mensen in Iran gehad. Hivos staat voor vrijheid van meningsuiting en organisatie, gelijkheid van mannen en vrouwen en tolerantie en tegen discriminatie op basis van sekse, etniciteit, religie, seksuele voorkeur of wat dan ook. Hivos steunt mannen en vrouwen die dit nastreven waarbij absolute voorwaarde is dat dit vreedzaam gebeurt.

Op geen enkele wijze is Hivos betrokken bij gewelddadige acties en het omverwerpen van het regime. De beschuldiging van de Iraanse overheid dat Hivos tot doel heeft "regime change" en een instrument zou zijn van de Amerikaanse agenda is dan ook volstrekte onzin. Hivos steunt initiatieven van Iraanse burgers, die zelf hun agenda bepalen. Er is geen sprake van dat deze activisten "in opdracht van Hivos" zouden handelen, zoals de beschuldigingen van het regime tegen hen luiden.

Hoe nu verder?
Sinds 2007 zijn de door Hivos gesteunde organisaties gedwongen hun deuren te sluiten en is de ruimte voor burgerinitiatieven steeds kleiner geworden. Het werd voor Iraanse activisten geleidelijk aan te gevaarlijk om openlijk contact te hebben met Hivos. Een aantal heeft inmiddels het land verlaten, maar Hivos heeft nog steeds contact met hen. Deze contacten zullen doorgaan, ook na de laatste actie van de Iraanse regering, want velen van hen blijven actief bij hun streven naar meer vrijheid en democratie. Hierbij spelen moderne media een belangrijke rol.

Protest bij Iraanse overheid
Hivos zal de Iraanse ambassadeur in Den Haag een brief overhandigen waarin Hivos de beschuldigingen zal weerleggen. Tevens zal Hivos verzoeken de vervolging van burgers te staken die strijden voor meer vrijheid en democratie.