Partnerbericht

Hivos expertmeeting over rap veranderende ICT sector

De veranderingen in de ICT gaan snel. Een ding is duidelijk: de CO2 emissies van de ICT sector zullen nog verder toenemen. Maar welke factoren bepalen de ontwikkeling van deze sector? En hoe gaan we daar mee om? Op vrijdag-ochtend 28 juni laat ontwikkelingsorganisatie Hivos deskundigen uit de sector aan het woord in het Amsterdamse Pakhuis de Zwijger. Wim Buters (Deerns), Menno Chang (Movares) en Maikel Bouricius (GreenIT) presenteren prikkelende stellingen over toekomstige ontwikkelingen in data centra met special aandacht voor een duurzame energievoorziening. Het evenement is gratis toegankelijk en is bedoeld voor beslissers uit de data centra, beleidsmakers, wetenschappers, en alle organisaties die direct of indirect diensten leveren aan data centra.

Onderzoeksrapport trends data centra
Hivos trad in april naar buiten met een onderzoeksrapport over verwachte algemene trends in de data centra sector in Nederland in de komende vijf jaar. “Daaruit kwam onder andere naar voren dat de ICT sector zo hard groeit dat de verwachting is dat de CO2 uitstoot de komende jaren fors zal blijven groeien tenzij er drastische maatregelen genomen worden.” aldus Marieke Kragten projectleider van 100% Groene ICT, het programma van Hivos dat zich hiermee bezig houdt. “We krijgen veel belangstelling uit de markt voor ons onderzoek. Dat is ook de reden dat we deze meeting organiseren. We willen graag direct van de stakeholders horen wat er speelt in de markt. Alleen op die manier kunnen we effectieve vervolgstappen definiëren binnen het 100% Groene ICT-programma.” 

Ontwikkelingslanden
Hivos houdt zich als ontwikkelingsorganisatie onder andere bezig met klimaatverandering in Nederland, omdat de negatieve effecten nu al optreden bij kwetsbare  mensen in ontwikkelingslanden. De oorzaak daarvan ligt vooral in de westerse landen. Hivos wil dat het Nederlandse  bedrijfsleven haar verantwoordelijkheid neemt. Met 100% Groene ICT richt Hivos zich op een van de grootste energieverbruikers in Nederland: de ICT-sector. 

www.hivos.nl/expertmeeting

Voor meer informatie over het onderzoek, het bijwonen van het evenement of overige vragen kunt u contact opnemen met PR Consultant voor Hivos: Olivia M.C. Smulders via olivia@omcworks.nl of via 06-29344552