Partnerbericht

Hivos en Novib samen in biodiversiteitsfonds

Het fonds wil ontwikkelingen in de landbouw, bosbeheer of visserij ondersteunen
die de biologische diversiteit behouden of vergroten. Het fonds is door Minister
Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking beschikbaar gesteld aan de twee
medefinancieringsorganisaties (MFO’s). Novib en Hivos bundelen in het fonds
hun kennis, ervaring en netwerken op dit specifieke terrein. Daarnaast zal
een oplopend deel van het budget beschikbaar zijn voor nieuwe initiatieven.
Het fonds zal in ieder geval tot en met 2004 operationeel zijn.

Hivos