Partnerbericht

Het verband tussen internet en duurzaamheid

Je zou het in eerste instantie misschien niet denken, maar ook internet heeft een grote impact op het milieu. Tot wel tien procent van alle elektriciteit wereldwijd, wordt verbruikt door apparaten die op een bepaalde manier met internet te maken hebben. Zoals onder andere opslagcentra, servers, computers en telefoons. Gelukkig biedt het internet ook grote kansen op het gebied van duurzaamheid. Bij de aangekondigde energietransitie blijkt data en het internet (-of-things) zelfs essentieel.

Meer exposure voor duurzame producten en initiatieven

Nederlanders vinden bedrijven sympathieker (76%) als ze daadwerkelijk bijdragen aan een duurzame wereld. Bijna 40% is bereid daar meer voor te betalen, bleek uit Dossier Duurzaam 2019. Het aanbod op deze vraag wordt voornamelijk mogelijk gemaakt door het internet. Ook is de vergelijking tussen duurzame producten en diensten via het internet een stuk makkelijker.

 

Delen is het nieuwe hebben; via internet zijn er talloze deelsites, platforms, buurtapps en sociale netwerken die het mogelijk maken efficiënt te ruilen, lenen, huren of weg te geven. Ook steeds meer influencers stimuleren duurzaamheid, door het uitdragen van gerecyclede of fair-trade producten. Daarnaast zijn er platforms waar je je kunt aansluiten bij gemeenschappelijke milieu-initiatieven in je eigen omgeving.

Reserveer je eigen plek op het internet
Voor een eigen website met bijvoorbeeld duurzame blogs, producten of initiatieven, heb je een betrouwbare en veilig plek online nodig. Dit begint met een domeinnaam en een goedkope webhosting partner, met bij voorkeur eenvoudig beheer en 24/7 support. De meeste aanbieders zorgen voor een gratis e-mailadres en mogelijkheid tot doorsturen of verwijzen. Om je te onderscheiden kun je tegenwoordig ook kiezen voor extensies zoals .bio, .yoga of .care.

 

Data en de energietransitie
Volgens het klimaatakkoord moet Nederland met de energietransitie in 2050 volledig CO2-neutraal zijn. Dit houdt een omschakeling in, van fossiele brandstoffen (olie, aardgas, steenkolen) naar duurzame energie (zon, wind en aardwarmte). Hier zullen datagestuurde energieoplossingen voor worden gebruikt. Er komen daarom steeds meer met het internet verbonden apparaten (Internet-of-Things), zoals slimme meters, zonnepanelen, licht, maar ook televisies, wasmachines en laadpalen.

 

Steeds vaker worden sensoren gebruikt voor voorspellend onderhoud en gebruik. Ze worden aan elkaar én aan het internet gelinkt, waardoor het mogelijk is om vanaf elke locatie bijvoorbeeld het energieverbruik, de -opbrengst, temperatuur, en manier van gebruik te meten Er wordt aangenomen dat de energietransitie pas succesvol is met inzicht over perceptie en gedrag van gebruikers. Je kunt in ieder geval makkelijker energiezuinig met je apparatuur omgaan, wanneer je deze op afstand kan monitoren en besturen. Dit draagt bij aan het terugdringen van kosten, het vergroten van duurzaamheid en de bewustwording van energieneutraal wonen.

 

Naast het surfen op websites, streamen, mailen, maar vooral data uitwisseling en opslag, zorgt de extra informatie van het Internet-of-Things voor een snelle groei van de hoeveelheid en soorten data. Dit wordt verwerkt en opgeslagen op servers in enorme datacentra. Naast stroomverbruik is er veel water nodig om de servers in deze centra te koelen. Het is dus noodzakelijk dat ook datacenters zo groen mogelijk worden. Tot nu toe lijkt er helaas weinig aandacht vanuit de overheid voor de explosieve groei van de datasector en de bijkomende milieulast. Wel zijn er stimuleringsregelingen voor milieuvriendelijke maatregelen in datacenters, zoals bijvoorbeeld bij het benutten van restwarmte voor het verwarmen van de gebouwde omgeving.

 

Digitalisering vraagt om meer aandacht voor online beveiliging

Met een stijgend bewustzijn op het gebied van duurzaamheid, zal dit met de toenemende digitalisering ook voor cybersecurity nodig zijn. Online beveiliging is momenteel nog een onderwerp met relatief weinig aandacht. Doordat er steeds meer apparaten gebruikt gaan worden die met het internet verbonden zijn, vraagt dit ook betere beveiligingsmaatregelen om grootschalige problemen te voorkomen. Voor je eigen domeinnaam betekent dat je onder andere zorgt voor een SSL-certificaat. Deze plaatst een veilige laag tussen een server en een browser, waardoor de gegevens zijn beveiligd tegen apparaten van buitenaf. Zo’n certificaat is ook beschikbaar bij aanbieders van goedkope webhosting.

Dit artikel is tot stand gekomen door GreenAds.