Partnerbericht

‘Heilige huisjes: anders kijken naar internationale samenwerking’

De essays worden nu geproduceerd, verzameld en gebundeld in het boek: ' Heilige Huisjes: Anders kijken naar internationale samenwerking'. Doel van de bundel is een frisse impuls geven aan het publieke en politieke debat over ontwikkelingssamenwerking. De discussiebundel probeert op een kritische manier de visie van beleidsmakers te prikkelen en dient zodoende de kwaliteit van het beleid te bevorderen. Het draagt op deze manier bij aan de verjonging van de kring van betrokkenen bij ontwikkelingssamenwerking en bevordert de dialoog tussen jonge beleidsmakers en wetenschappers. Het boek 'Heilige Huisjes: Anders kijken naar internationale samenwerking' is voor de buitenwereld het eerste zichtbare product van de IS-academie.

Maandag 2 juni 2008 wordt de bundel aan Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Bert Koenders worden gepresenteerd en gaan verschillende auteurs van de essays met de Minister in debat over stellingen uit de essays. De presentatie vindt plaats in het Ketelhuis (Cultuurpark Westergasfabriek) in Amsterdam. Jonge wetenschappers, politici, mensen uit de ontwikkelingspraktijk en anderen die zich betrokken voelen bij het debat over Internationale Samenwerking zijn in het bijzonder uitgenodigd voor de presentatie.

Vanaf 15.30 uur is iedereen welkom, om 16.00 uur start het programma. Rond 18.00 uur is het programma ten einde en is er gelegenheid om na te praten.

Wil je bij de presentatie aanwezig zijn, zorg er dan voor dat je je op tijd registreert. Er is een beperkt aantal plaatsen aanwezig. Aanmelden kan tot 25 mei 2008.

Meld je hier aan voor de presentatie op 2 juni a.s.

KLik hier meer informatie over de IS-academie