Serious game

 

Markt voor Vrede 2.0 is een serious game van vredesorganisatie Euro's voor Vrede. Deelnemers aan het spel handelen in de vraag: 'Hoeveel procent van de deelnemers denkt dat Darfur op 1 januari 2009 veilig genoeg zal zijn om te beginnen met het herstel van de regio?' Wie het nieuws over Darfur goed in de gaten houdt en snel handelt, verdient credits. Voor de beste deelnemers zijn er prijzen. De hoofdprijs van het spel is een elektrische scooter van Eco-Movement.

 

Vertrouwen in snel herstel Darfur gering

 

Ter voorbereiding op de lancering heeft Euro's voor Vrede de verwachtingen van Nederlanders over vrede en veiligheid in Darfur gepeild. Een representatieve steekproef van onderzoeksbureau BNR PanelWizard onder 1.200 Nederlanders heeft uitgewezen dat de verwachtingen momenteel zeer laaggespannen zijn: ondanks inspanningen van de Verenigde Naties en de inzet van militairen verwacht slechts 5 procent van de Nederlanders dat de situatie in Darfur snel verbetert.

 

Van onderwijs naar publiek

 

Markt voor Vrede 2.0 is een vervolg op de eerste editie van het spel, die Euro's voor Vrede in 2007 voor scholieren organiseerde. Destijds stond de wederopbouw van Uruzgan centraal. Scholieren waren zeer enthousiast over Markt voor Vrede 1.0. Een leerling: 'Je kunt over dit spel ook urenlang praten met vrienden, en mensen waar je anders nooit zo vaak mee praat.' Gezien het succes heeft Euro's voor Vrede besloten om het spel open te stellen voor iedereen: aan Markt voor Vrede 2.0 kunnen zowel scholieren als publiek deelnemen. De inschrijving staat nu open.

 

Uniek concept

 

De koppeling van aandelenmarkten aan actuele vredesvraagstukken is uniek; wereldwijd is Markt voor Vrede de enige in haar soort. Euro's voor Vrede beoogt dat deelnemers via het aandelenspel hun inzicht vergroten in de complexiteit van wederopbouw in een conflictgebied en de totstandkoming van de publieke opinie hierover.

 

Markt voor Vrede 2.0 is een initiatief van Euro's voor Vrede en wordt mede mogelijk gemaakt door NCDO, Oxfam Novib, IKV Pax Christi, Stichting Vluchteling, Cordaid en Expert op Afstand van Kennisnet. Het spel wordt op 13 mei in Nieuwspoort, Den Haag gelanceerd en kent een looptijd van vier weken. Vrij Nederland is mediapartner.

 

Kijk ook op www.marktvoorvrede.nl.

http://www.marktvoorvrede.nl

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer