Fondsen mobiliseren die beloofd zijn door de internationale gemeenschap voor gezondheidszorg dat toegankelijk is voor alle Haïtianen.
Tot nu toe is slechts een paar honderd miljoen dollar ontvangen van de 10 miljard die beloofd is door diverse landen en donoren. Het is nu de hoogste tijd om deze beloftes in te lossen, want er moet sneller gehandeld worden.
De 10 miljard dollar aan hulp die in maart beloofd is tijdens de Conferentie van New York is nodig voor de financiering van betere medische zorg. Deze moet zowel qua kosten als qua locatie toegankelijker zijn. Dat wil zeggen ook voor de inwoners van de armste en moeilijk bereikbare wijken. Een aantal noodhospitaals van Médecins du Monde/Dokters van de Wereld en andere NGO’s zouden kunnen uitgroeien tot permanente vestigingen, waardoor duurzame zorg wordt gecreëerd voor de armste Haïtianen.
Na de aardbeving heeft de Haïtiaanse regering besloten dat alle medische zorg gedurende zes maanden gratis zou zijn. Op dit moment rest echter slechts de garantie van het recht op gratis medicijnen tot oktober. Nu er voor de zorg in de ziekenhuizen weer betaald moet worden, is het merendeel van de bevolking hiervan uitgesloten, waaronder de meest kwetsbare groepen zoals zwangere vrouwen en kinderen jonger dan vijf jaar. Voor deze groepen moet ten minste gratis medische zorg gegarandeerd worden, die in de toekomst blijvend onderdeel moet worden van de Haïtiaanse gezondheidszorg.

Hygiënische omstandigheden precair
Verspreiding van besmettelijke ziekten is niet aan de orde. Er zijn enkele gevallen van malaria en tyfus vastgesteld en behandeld, kinderen en zuigelingen zijn gevaccineerd en mensen met matige tot ernstige ondervoeding zijn behandeld. Dankzij de hulpverlening van NGO’s, waaronder Dokters van de Wereld zijn de gevolgen voor de volksgezondheid beperkt gebleven.
Duizenden Haïtianen hadden voor het eerst daadwerkelijk toegang tot medische zorg, terwijl vóór de aardbeving meer dan zestig procent van de bevolking hiervan verstoken was. Het team van Dokters van de Wereld ziet iedere week 5000 mensen voor een gratis medisch consult in tenten in de armste wijken. Het blijft moeilijk om een patiënt voor een behandeling naar het ziekenhuis te verwijzen. Ook overplaatsing naar een ander ziekenhuis verloopt zeer moeizaam.
Cijfers Dokters van de Wereld: 10 ziekenhuizen, 123.000 hulpvragers, plusminus 112.000 consulten sinds januari, waarvan 20.000 met betrekking tot de reproductieve gezondheidszorg

Verbetering van de leefomstandigheden: te weinig en te langzaam
De 1,3 miljoen slachtoffers leven nog altijd onder ziekmakende omstandigheden. Nadat mensen medisch verzorgd zijn keren ze terug naar hun tent, waar geen voedseldistributie meer is en nauwelijks drinkwater. Tegelijkertijd regent het ook steeds vaker.
Onmacht en frustratie bij de hulpverleners, onbegrip en woede onder de bevolking. Zes maanden later is er nog steeds geen degelijk plan voor verbetering van de leefomstandigheden. Plannen voor nieuwe kampen buiten de hoofdstad zijn opgeschort, zonder dat er andere oplossingen zijn aangedragen.
De bewoners van de 400 kampen krijgen geen tot weinig informatie over de mogelijkheid om terug te keren naar veilig verklaarde huizen. Mensen die terug kunnen keren naar hun huis, moeten hiervan snel op de hoogte worden gebracht. Er moeten betere tijdelijke onderkomens gebouwd worden in een sneller tempo. Eind juni waren er nog maar 3000 van deze onderkomens gereed.

"We kunnen het niet vergeten." Het trauma behoort nog niet tot het verleden.
In elk van de tien opvangplaatsen van DvdW worden meerdere keren per week praatgroepen voor volwassenen en workshops voor kinderen georganiseerd. Ook worden er individuele gesprekken gevoerd. "Elke morgen komen er mensen bij me die last denken te hebben van allerlei kwalen" vertelt dokter Emanuela. "Als ik ze onderzoek lijken ze niets te mankeren, maar bij navraag vertellen ze dat ze niet kunnen slapen, niet eten en voortdurend de 52 seconden van de aardbeving herbeleven. Ik stel hen dan voor om naar de psycholoog te gaan of deel te nemen aan een praatgroep"
veel deelnemers vertellen in de praatgroep voor de eerste keer aan onbekenden wat ze hebben meegemaakt. Ze vertellen zeer gedetailleerd over de aardbeving, hoe ze er levend vanaf zijn gekomen, wie er zijn omgekomen en over de nooit teruggevonden lichamen. De impact van het trauma wordt pas na enkele maanden duidelijk. Iedereen zegt "We kunnen het niet vergeten. We kunnen het alleen achter ons laten "Ze vertellen over hun moeilijkheden in het dagelijks leven "Ik ben mezelf niet meer. Ik kan gewoonweg niet meer zijn zoals vroeger."
Spelen, tekenen en zingen. Sinds april hebben 6000 kinderen deelgenomen aan sociaal-educatieve workshops. De tekeningen spreken voor zich: een verwoest huis in allerlei kleuren. Een grote hand die onder het puin vandaan steekt symboliseert de moeder van de kleine tekenaar, die bij de aardbeving is omgekomen. De Dokters van de Wereld workshop voor kinderen eindigt met een anti-geweldslied en iedereen zingt: "laat het bloempje heel, gun de vlinder zijn vrijheid en wees lief voor de kinderen."
De slachtoffers bivakkeren nu een aantal maanden in tenten, waar iedereen dicht op elkaar leeft en niet weet wat de toekomst brengt. Het aantal geweldsincidenten en met name seksueel geweld nemen in meerdere kampen waar Dokters van de Wereld werkzaam is toe. Met name vrouwen, maar ook kinderen zijn hiervan het slachtoffer. Zes maanden later is het trauma nog altijd zeer aanwezig en de bevolking is angstig. Psychosociale hulp moet ook na de noodhulpfase voortgezet worden en worden meegenomen in het plan om de Haïtiaanse gezondheidszorg weer op te bouwen.

Financiële situatie
Médecins du Monde Frankrijk heeft 5,8 miljoen euro ingezameld, waarvan 5.2 miljoen euro aan particuliere donaties en 660.000 euro aan subsidie (waarvan 300.000 afkomstig van de humanitaire hulporganisatie van de Europee Commissie ECHO). Médecins du Monde Frankrijk heeft 301 miljoen euro uitgegeven aan de zes maanden durende eerste noodhulpfase. De organisatie is al meer dan twintig jaar actief in Haïti en zal er zich de komende jaren inzetten voor de wederopbouw van de gezondheidszorg. Het internationale netwerk van Médecins du Monde heeft in totaal 10,8 miljoen euro ontvangen.

logodvdw_nieuw_0

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is de Nederlandse tak van de internationale medische organisatie Médecins du Monde, die in binnen- en buitenland …
Profielpagina

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer