Het is het directe resultaat van de samenwerking die is ontstaan tussen 7 basisscholen in Haarlem en 11 scholen in Mutare. Met ondersteuning van het stedenbandkantoor in Mutare is gezorgd dat zonder importheffing te betalen deze lampjes Zimbabwe binnenkwamen en eerlijk worden verdeeld onder de leerlingen die het het hardste nodig hebben.

Eerder dit jaar werden er al een aantal van deze lampjes uitgedeeld door de Nederlandse ambassadeur mevrouw Sneller toen ze op bezoek was bij de projecten van de Stedenband in Mutare.

Deze Haarlemse donatie was onderdeel van het onderwijsprogramma 'Een reis naar Mutare'. Hierbij zamelen leerlingen geld in op een door henzelf verzonnen en geïnitieerde wijze. Met het geld van vorig jaar heeft de Stedenband in samenwerking met de WakaWaka foundation gewerkt aan het aanbieden van de solar lamp in Mutare. Dit alles met ondersteuning van het NMEcentrum Haarlem en van Zon advies. Haarlemse scholen die het vorig jaar geld ingezameld hebben zijn: De Bos en Vaartschool, De Bos en Duinschool (Bloemendaal), De Dolfijn, De talenten, De Molenwiek, Montessorischool, De Waddenschool (Boerhaavewijk) , De Waddenschool (Molenwijk), De Piramideschool.

Met de Bos en Duin, Don Boscoschool, De Bredeschool Parkrijk en de Basisschool De Meer zijn we een nieuwe inzamelingsronde begonnen.  Hopelijk komen er in het nieuwe schooljaar 2014-2015 nog een aantal scholen bij zodat we opnieuw een substantieel bedrag kunnen overmaken  ter ondersteuning van die kinderen die thuis géén elektriciteit hebben en hun studie moeten doen bij kaarslicht of olielampverlichting met alle negatieve gevolgen van dien.

 

Ik wil dat OneWorld blijft bestaan

AbonneerDoneer